Hjemmeside giver gode råd til trivsel under krisen

Et forskningsprojekt har undersøgt, hvordan man på arbejdspladser kan sikre medarbejdernes trivsel under coronakrisen

screendump coronatrivsel.dk

”Bidrag til løbende drøftelser på arbejdspladsen i forhold til, hvordan I kan arbejde mest muligt sikkert. Det kan gøre det mere trygt for dig og dine kollegaer at møde ind.”

Sådan lyder et af seks gode råd, man kan finde på en ny hjemmeside kaldet coronatrivsel.dk. Disse seks råd er konkret målrettet medarbejdere, der møder ind på jobbet, og hjemmesiden har desuden også råd og vejledning til medarbejdere, der primært lægger indsatsen på distancen.

Det er NFA (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø), der med støtte fra Velliv Foreningen har undersøgt, hvordan coronakrisen og de begrænsninger, der er fulgt med, har påvirket trivslen og arbejdsfællesskaberne. Projektet er baseret på interviews med 116 ledere og medarbejdere i private virksomheder.

Forskerne kommer på den baggrund med bud på, hvad medarbejdere, ledere og kollegafællesskaber kan gøre for at opretholde trivsel og opgaveløsning. På hjemmesiden kan man finde i alt 58 råd til at skabe bedre trivsel for sig selv og sine kolleger.

I en pressemeddelelse kalder projektlederen, forsker og ph.d Malene Friis Andersen fra NFA, det ’et forskningsprojekt på speed’: Det var vigtigt at få hjemmesiden klar så hurtigt som muligt, så alle kan få gavn af resultaterne, mens vi stadig står midt i krisen.

6 gode råd - coronatrivsel.dk