Har I fået en ung kollega for nylig?

Ny kampagne sætter fokus på, hvordan I skaber et sundt og sikkert arbejdsmiljø for den nye unge kollega.

Arbejdsmiljørådet har i efteråret igangsat en kampagne ”Tag godt imod jeres unge medarbejder”. Kampagnen skal sætte fokus på en god start på arbejdslivet med et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Kampagnebillede til Tag godt imod jeres unge medarbejder

Foto: Kampagnemateriale fra Arbejdsmiljørådet

Forskning viser, at unge i aldersgruppen 18-24 år har 40 procent højere risiko for at komme ud for en arbejdsulykke end deres ældre kolleger.

I Dansk El-Forbund kan vi desværre også se, at unge kollegaer er overrepræsenteret i ulykkesstatistikkerne.

Som eksempel kan nævnes forskningsprojektet ”Følger efter elulykker”. Her står de unge under 30 år for 36 procent af alle indberettede stød i kortlægningen – men udgør kun 24 procent af undersøgelsens deltagere.

Sikkerhedskulturen på arbejdspladsen er helt afgørende for, hvordan den første tid på arbejdspladsen forløber, og det gælder både de unge og de lidt ældre.

Vær med til at ændre kulturen

Arbejdsmiljørådet præsenterer med kampagnen fem anbefalinger til, hvordan I kan tage godt imod jeres nye unge kollega på arbejdspladsen:

  • Vær gode rollemodeller
  • Læg en plan for den første tid
  • Inviter til dialog
  • Opstil krav og forventninger
  • Giv konstruktiv feedback

På Arbejdsmiljørådets side kan du læse mere om de enkelte anbefalinger med konkrete forslag til, hvad I kan gøre:

Du kan også downloade en one-pager med et samlet overblik over de fem anbefalinger:

One-pager med anbefalinger til at tage godt imod jeres unge kollega
Brug de fem anbefalinger til at få styr på den nye unge medarbejders første tid 
Foto: Kampagnemateriale fra Arbejdsmiljørådet