AT har fokus på ulykkerne i installation

Antallet af reaktioner over for ulykkesrisici stiger, men opmærksomheden på ergonomiske problemer synes stærkt reduceret

Antallet af strakspåbud fra Arbejdstilsynet (AT) til området elinstallation har allerede indhentet tallet for 2017, og antallet af forbud er næsten fordoblet, men opmærksomheden synes fjernet fra muskel- og skeletbesvær: Med AT’s nye tilsynsform på byggepladser synes der også at være kommet et ændret fokus på problemerne.

skuldersmerte røntgen

AT begyndte for snart et år siden at anvende en ny tilsynsmetode, der er blevet betegnet som langt mere effektiv – ikke mindst på baggrund af en stigning i antallet af reaktioner over for ulykkesrisici. Disse tal er også slået stærkt igennem på området elinstallation.

Selv om der stadig er næsten et kvartal tilbage af 2018, har AT allerede nu på området elinstallation afgivet næsten dobbelt så mange forbud mod videre arbejde som i hele 2017. Og når det gælder den næsthårdeste reaktion – strakspåbud – så er antallet her nu næsten det samme som i hele 2017.

I alt har AT dags dato nedlagt forbud 14 gange i 2018. Hver gang i forbindelse med risiko for ulykker. I hele 2017 blev der nedlagt forbud otte gange.

Antallet af strakspåbud er nu oppe på 172 for 2018. Næsten det samme som i hele 2017, hvor der blev afgivet 178 af denne slags påbud. Også her gælder reaktionerne – især – ulykkesrisici.

Til gengæld ser det ud til, at AT’s opmærksomhed på faren for ulykker har haft en pris: Fokus synes at være forsvundet fra området muskel- og skeletbesvær – i hvert fald som det udtrykkes i AT-reaktioner.

Elektrikerne har et stort omfang af eksempelvis knæ- og skulderbelastende arbejde, og i 2017 blev der givet 16 strakspåbud, to påbud og 11 vejledninger om muskel- og skeletbesvær til området elinstallation. Dette er – hidtil – i 2018 blevet reduceret til i alt tre strakspåbud og to vejledninger.

AT-påbud 08-10.18

AT-påbud 08-10.18-2017

Herover ses Arbedjstilsyents reaktioner over for området elinstallation i henholdsvis 2018 (hidtil) og hele 2017