Har du husket at genbekræfte?

Husk at bekræfte, at du fortsat er tillidsrepræsentant, så du kan få vederlag.

NB: Kun relevant for tillidsrepræsentanter under Industriens overenskomst.

For at få vederlag som tillidsrepræsentant skal du og din arbejdsgiver én gang om året bekræfte, at du stadig er valgt som tillidsrepræsentant, hvis du er under Industriens overenskomst.

Fristen for, hvornår du senest kan sende en genbekræftelse er 24. september 2018. Får du ikke bekræftet inden da, kan du ikke få udbetalt vederlag. Så det er vigtigt, at du gør det – og gerne hurtigst muligt.

Det er Industriens Pension Service, som håndterer genbekræftelserne og udbetaler vederlag, hvis du er tillidsrepræsentant under Industriens overenskomst. På deres hjemmeside finder du en vejledning til, hvordan du bekræfter dit tillidshverv.

Er du tillidsrepræsentant under f.eks. Elektrikeroverenskomsten, skal du ikke selv genbekræfte dit tillidshverv.