Grøn omstilling kommer ikke af sig selv

Dansk Energi har udsendt en statusrapport om perspektiverne for den danske og nordvesteuropæiske omstilling til vedvarende energi

Elproduktionen er den store motor i den grønne omstilling til et energiforbrug baseret på vedvarende energi (VE). Cirka 80 procent af elforbruget ventes i 2020 at være dækket af VE.

VE-Outlook

Derimod vil olie og gas fortsat spille hovedrollen inden for transport, individuel opvarmning og erhverv. Det fortæller Dansk Energi i en ny rapport med titlen ”VE-Outlook 2017 – perspektiver for den vedvarende energi frem mod 20135.”

Her hedder det også, at ”grøn omstilling af elproduktionen er et tog, som ikke lader sig stoppe. Allerede i dag er det billigere at producere strøm ved at sætte en vindmølle op frem for at bygge et nyt kulkraftværk. Om få år forventes vind og sol også at være billigere end strøm fra eksisterende kraftværker.”

Men dermed er ikke sagt, at VE-omstillingen nærmest kommer af sig selv. Uden nye initiativer vil den samlede danske VE-andel tværtimod stagnere omkring cirka 40 procent, og regeringens mål om mindst 50 procent VE i 2030 vil således ikke opfylde sig selv, advarer energiselskabernes organisation.

Rapporten leverer blandt andet en status for VE-situationen i Nordvesteuropa og scenarier for VE-udbygningen i samme område, ligesom den indeholder kapitler med fokus på VE i Danmark. Den er udsendt kort før en dansk præsentation af årets World Energy Outlook-rapport fra Det Internationale Energiagentur (IEA).

Ved denne præsentation offentliggøres også IEA’s vurdering af den danske energipolitik med rapporten ”Denmark 2017 Review”. Begivenheden finder sted den 27. november i København.

VE-diagram

Fast biomasse udgør over halvdelen af den vedvarende energi i Danmark, fremgår det i rapporten fra Dansk Energi