Gratis a-kasse for lærlinge under 30 år

Som elektrikerlærling har du mulighed for at få gratis medlemskab af El-fagets arbejdsløshedskasse.

For være gratis medlem af a-kassen skal du:

  • Være medlem af Dansk El-Forbund
  • Være under 30 år
  • Være i gang med/eller følge lærlingeuddannelsen
  • Ikke have nogen indtægter udover din lærlingeløn

Er du allerede medlem af Dansk El-Forbund, vil du blive kontaktet af a-kassen, når der er et år tilbage af din læretid. Her vil du blive mindet om, at du bør melde dig ind i a-kassen, så du er sikret dagpenge efter din læretid.

Dagpenge første dag som ledig efter uddannelse

Melder du dig ind allerede, mens du er lærling, vil du have ret til dagpenge allerede fra 1. ledighedsdag, efter din læretid er ophørt.

Efter 1 års medlemskab har du optjent ret til dagpenge, hvis du bliver afskediget.

Det skal du være opmærksom på

Du bliver fritaget for kontingent for et år ad gangen, og du kan maksimalt blive fritaget i 5 år.

Betingelsen for at blive fritaget for kontingent er, at:

  • du deltager i en statsgodkendt uddannelse af mindst 18 måneders varighed
  • du har haft bopæl og ophold i Danmark helt op til uddannelsesstart. Enten skal du være dansk statsborger, eller du skal have arbejds- og opholdstilladelse.
  • du ikke må have indtægter udover lærlingelønnen
  • din samlede indkomst ikke må overstige den maksimale dagpengesats pr. år (i 2019 = kr. 226.392), hvis du modtager SU

 Kontakt din lokalafdeling, hvis du har spørgsmål.