Godt arbejdsmiljø kan få seniorer til at fortsætte

Både fysiske og psykiske arbejdsmiljøforhold er afgørende for fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet, viser forskning

figur 3 seniorer AM NFA

Hvis seniorer oplever et positivt psykosocialt arbejdsmiljø med udviklingsmuligheder, indflydelse, anerkendelse, information, lavt arbejdstempo og tid nok, så øges sandsynligheden for, at de fortsætter på arbejdsmarkedet til efter folkepensionsalderen. Derimod nedsættes sandsynligheden, hvis arbejdet er fysisk hårdt (løfte- og bærearbejde, tungt og anstrengende arbejde).

Arbejdsmarkedet sukker efter flere hænder, og en del af løsningen kan bestå i at få seniorer til at fortsætte som erhvervsaktive. Undersøgelser har tidligere dokumenteret, at nedsat arbejdstid vil være et effektivt middel til denne fastholdelse, og nu viser en ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), at også arbejdsmiljøet – fysisk såvel som psykisk – spiller en afgørende rolle.

Klare konklusioner

Konklusionerne er klare efter, at forskerne fra NFA i spørgeskemaundersøgelser i 2005, 2008, og 2010 har spurgt til folks arbejdsmiljø. Efterfølgende har forskerne i registre kunnet se, hvornår folk holdt op med at arbejde. Cirka 3000 personer svarede på et spørgeskema om arbejdsmiljø, da de var i alderen 55 til 59 år, og derfor kunne forskerne undersøge, hvilke arbejdsmiljøforhold der er vigtige for, at folk bliver ved med at arbejde både op til folkepensionsalderen og efterfølgende.

Det viser sig altså klart – måske ikke overraskende – at gode arbejdsmiljøforhold øger lysten til at fortsætte, mens belastende arbejdsmiljøforholde har modsatte effekt. NFA fortæller, at fysisk hårdt arbejde nedsætter sandsynligheden for at arbejde efter folkepensionsalderen med 31 procent, mens et godt psykisk arbejdsmiljø øger sandsynligheden for at fortsætte arbejdet med 81 procent.

Forskerne har også undersøgt, hvad der får personer til at forlade arbejdsmarkedet tidligt – altså før en alder på 64 år. Her er forholdene generelt de samme med modsat fortegn: Det belastende arbejdsmiljø får seniorerne til at trække sig.

Push og stay

NFA nævner i omtalen af undersøgelsen også, at forhold i arbejdsmiljøet både kan være en ’push’-faktor og en ’stay’-faktor:

’Push’-faktorer
•    Fysisk betonet arbejde
•    Højt arbejdstempo
•    Manglende tid til ens opgaver

’Stay’-faktorer
•    Høj indflydelse
•    Udviklingsmuligheder
•    Anerkendelse.

Resultaterne er generelle på tværs af faggrupper. I et resumé hedder det:

”Vi fandt ikke, at der var forskel i det psykosociale arbejdsmiljøs betydning for folk med stillesiddende arbejde og folk med fysisk betonet arbejde. Vores resultater viser, at godt psykosocialt arbejdsmiljø er vigtigt for fastholdelse uafhængigt af om folk har fysisk betonet arbejde eller ej.”

Og senere:

”Overordnet set viser dette studie, at forbedringer af både det fysiske og psykosociale arbejdsmiljø har stort potentiale for at bidrage til fastholdelse af seniormedarbejdere på arbejdsmarkedet – både før og efter folkepensionsalderen.”

figur seniorer AM NFA

rapport seniorer NFA