Gennembrud i bornholmsk el-forsøg

EcoGrid 2.0: Fleksibelt elforbrug kan understøtte driften af både det nationale energisystem og lokale elnet

EgoGrid screen

Det bornholmske forsøg med ’fremtidens elforsyning’ EcoGrid 2.0, der også internationalt følges med stor interesse, har opnået et gennembrud. Det fortæller hjemmesiden ecogrid.dk, hvor det fremgår, at fleksibelt elforbrug i parcelhuse og sommerhuse kan understøtte driften af både det nationale energisystem og lokale elnet.

I forbindelse med forsknings- og udviklingsprojektet stiller godt 800 husstande på Bornholm varmepumper og el-radiatorer til rådighed for et af de hidtil mest ambitiøse forsøg på at vise, hvad fleksibelt elforbrug kan bruges til. Projektet løber frem til 2019.

Undervejs i processen er det også blevet tydeligt, at elektrikerne spiller en central rolle for dets succes: De er nøglepersoner i kontakten til kunderne, når forskernes ideer i projektet skal omsættes til konkret handling hos forbrugerne.

’Ustabile’ energikilder som sol og vind vil fremover være stadigt mere centrale elementer i el-systemet, og derfor skal både forbrugsmønstret og elsystemet som sådan geares til et forbrug, der passer bedre til denne situation. I storskala-projektet EcoGrid 2.0 demonstreres et elmarked for fleksibelt elforbrug fra private hustande. Og nu lyder en af konklusionerne altså, at det faktisk fungerer:

– Vi kan dokumentere de bedste reduktioner og stigninger i elforbruget, der nogensinde er set i forsknings- og udviklingsprojekter. Vores forsøg viser, at der er rigtig meget fleksibilitet, der kan aktiveres, siger civilingeniør ph.d. Emil Mahler Larsen fra Dansk Energi, der er projektleder for EcoGrid 2.0, på hjemmesiden ecogrid.dk.

Holdet bag EcoGrid 2.0 vil på onsdag fremlægge de foreløbige resultater på et seminar hos Dansk Energi på Frederiksberg.