Generalforsamling Seniorklub Nordsjælland

Generalforsamling i Seniorklub Nordsjælland

Dansk El-Forbund Nordsjælland indkalder til ordinær generalforsamling i seniorklub Nordsjælland onsdag den. 25. oktober 2017 kl. 16 i afdelingens mødelokale Nordre Jernbanevej 16 A, kælderen, 3400 Hillerød. Der er parkering i gården.

     
 Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Beretning
  4. Regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Valg
  7. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til klubbestyrelsen via mail nordsj@def.dk  senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Under pkt. 5 kommer bestyrelsen med forslag til nye vedtægter, da Guldnåleklub Fr.værk er nedlagt. Det er derfor en forudsætning for pkt. 6, at nye vedtægter vedtages. I modsat fald bortfalder pkt. 6.

Lokalafdeling: 
Nordsjælland
Arrangementstype: 
Møde
Dato: 
Onsdag, 25 oktober, 2017 - 16:00 to 20:00