Generalforsamling DEF Fyn

Dansk El-Forbund Fyn Generalforsamling 2019

Der indkaldes hermed til generalforsamling onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.00

Odin Havnepark, Mødefabrikken lokale 11, Lumbyvej 17F, 5000 Odense C.

med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigenter

2. Beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse:

a. Formand Erling Jensen------------------------------------------------------ (ønsker genvalg)

b. Fagsekretær Sonny Lund Hansen-----------------------------------------  (ønsker genvalg)

c. 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

    Poul Erik V. Kristensen-----------------------------------------------------  (ønsker genvalg)

    Lars Hybjerg---------------------------------------------------------------   (ønsker genvalg)

    Jan Chr. Pedersen----------------------------------------------------------  (ønsker genvalg)

    Svend Erik Pedersen-------------------------------------------------------  (ønsker genvalg)

    Jan Friis---------------------------------------------------------------------- (ønsker genvalg)

d. 1 bestyrelsessuppleant for 2 år: Dennis Fugl Pedersen ------------------  (ønsker genvalg)

e. 1 bestyrelsessuppleant for 1 år: -------------------------------------------  (vakant)

f. 1 Bilagskontrollør: Michael Vittrup Frandsen -----------------------------  (ønsker genvalg)

g. Bilagskontrollør suppleant: Morten Graae Olsen--------------------------  (ønsker genvalg)

6. Eventuelt

 

Forslag, herunder forslag til valg til bestyrelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen - senest den 17. marts 2019 kl. 9:00.

NB: Forslag, herunder forslag til valg, vil efter den 18. marts 2019 være tilgængelig på afdelingens hjemmeside www.def.dk/fyn

Mødelokalet åbner kl. 18:30 hvor vi byder på en øl/vand og en sandwich.

På bestyrelsens vegne

Erling Jensen

Lokalafdeling: 
Fyn
Arrangementstype: 
Ungdom
Dato: 
Onsdag, 27 marts, 2019 - 19:00 to 21:30