Generalforsamling

Dansk El-Forbund – Nordsjælland
Afholder Ordinær generalforsamling
Torsdag den. 20. april 2023 kl. 17.00
I Afdelingens lokaler
Nordre Jernbanevej 16A. 3400 Hillerød

Dagsorden:
1. Velkomst ved formanden
2. Forslag til forretningsorden
3. Valg af dirigent.
4. Godkendelse af dagsorden.
5. Godkendelse af referat ordinær generalforsamling 2022
6. Beretning
7. Regnskab for 2022.
8. Budget 2023.
9. Indkomne forslag/Bevillinger
10. Valg
11. Eventuelt.

Tilmelding til spisning er nødvendig, senest fredag d. 14. april kl. 12.00

Se afdelingens hjemmeside Generalforsamling 2023 | Dansk El-Forbund (def.dk) for mere fyldestgørende dagsorden (valg m.m.)
Forslag til vedtagelse samt indstillinger til valg skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Vel Mødt.

På bestyrelsens vegne
Henrik Siir
Afdelingsformand

Lokalafdeling: 
Nordsjælland
Arrangementstype: 
Fagligt
Dato og tidspunkt: 
Torsdag, 20 April, 2023 - 17:00 to 20:00