Fysisk krævede job er opgjort i tabel

– og elektrikerarbejde er placeret i den øverste tredjedel på listen

NFA-tabel fysisk krævende job

Elektrikerarbejde er fysisk krævende og ligger relativt højt på en ny tabel over job med mange fysiske krav. Men det er også væsentligt mindre krævende end for eksempel arbejdet som maler eller murer.

Det er Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), der har offentliggjort en tabel over jobgrupper med flest og færrest fysiske krav. Beregningerne er foretaget ud fra et indeks, som kombinerer de ergonomiske faktorer gående/stående arbejde, vrid i ryggen, arbejde med armene over skulderhøjde, gentaget armarbejde, hugsiddende eller knæliggende arbejde, skub/træk samt løft/bæring.

Malerne, der topper listen, har indekstallet 47,1. Herefter følger 'murere og vvs’ere m.fl.' med 43,8. Tømrere og snedkere har 40,8 som indekstal, og rengøringsassistenter har 40,4.

Disse grupper er de eneste, der ligger over 40. Elektrikerne har tallet 29,1. Faggruppen ligger næsten side om side med henholdsvis sosu’er (30,0) og dagplejere og børneomsorgsbeskæftigede (28,3).

I alt nævner listen 75 faggrupper, og elektrikerne ligger som nummer 25 – altså i den øverste tredjedel. Ikke overraskende er det en række stillesiddende job, der scorer lavest: Nederst på listen findes juristerne med indekstallet 5,4.

Tallene er en del af forskningsprojektet Sund og sikker hele arbejdslivet. Her undersøges alderens betydning af sammenhængen mellem arbejdsmiljø og helbred, og tabellen er baseret på svar fra cirka 69.000 raske arbejdstagere (uden tidligere langtidssygefravær), der indgik i undersøgelsen Arbejdsmiljø & Helbred mellem 2012 og 2018. Resultaterne har betydning for hvilke indsatser, der er behov for i forhold til at fremme et mere sundt og sikkert arbejdsmiljø, fortæller NFA.