Fuld erstatning til medlem i sag om stødulykke

I en sag om en stødulykke på arbejdspladsen har et medlem fået fuldt medhold, og arbejdsgiver skal betale fuld erstatning til medlemmet.

Sagen havde først været forbi Retten i Glostrup, hvor man afviste medlemmets gener som en arbejdsskade. Her fulgte dommeren nemlig Retslægerådets vurdering: rådet kunne ikke pege på en direkte sammenhæng mellem medlemmets gener, og det at vedkommende havde fået stød.

Sagen kom siden for Østre Landsret. Og her vurderede man til gengæld, at der var juridisk belæg for, at medlemmets gener skyldtes det stød, som vedkommende var blevet udsat for på baggrund af den indsamlede dokumentation.

Et Facebook-opslag spillede en afgørende rolle i sagen – i opslaget havde medlemmet fortalt om sine gener i forlængelse af ulykken. Det betød, at generne kunne sættes i tidsmæssig sammenhæng med stødulykken.

Generne kunne derfor betragtes som en arbejdsskade på trods af det manglende medicinske bevis. Derudover kunne der ikke umiddelbart konstateres andre situationer, der kunne have medført medlemmets mange gener.

Derfor er det en vigtig sag

Dommen kan vi bruge som et vigtigt juridisk fortilfælde, når vi har lignende sager, hvor vi skal bevise, at medlemmets gener skyldes stød.

Som sagt er det oftest umuligt at fastslå en direkte medicinsk årsagssammenhæng mellem stød og gener. Men i dette tilfælde var der et tilstrækkeligt juridisk bevis til at fastslå, at der har været en sammenhæng mellem medlemmets stødulykke og de efterfølgende gener – og hertil spillede Facebook-opslaget en vigtig rolle.

Husk at indsamle dokumentation

Sagen viser, hvor afgørende det kan være at have andre beviser, som understøtter, at medlemmets skader skyldes en stødulykke, og der kan I som TR og AMR spille en meget vigtig rolle.

Der er vigtigt, at I hjælper jeres tilskadekomne kollega med at indsamle al dokumentation i forbindelse med arbejdsulykker. På den måde har vi mulighed for juridisk at dokumentere en sammenhæng mellem medlemmets gener og ulykken – især ved ulykker som stød, hvor det ikke er muligt medicinsk at påpege på en direkte sammenhæng mellem stød og gener.

Som det fremgår af sagen, er al dokumentation brugbart – selv et Facebook-opslag kan være vigtig dokumentation, men det kan også være andet som billeder taget med en mobiltelefon, videoer, sms, mails eller andre skriftlige dokumenter.

Har du spørgsmål til sagen?

Arbejdsskadesagen blev varetaget af Dansk El-Forbund Østjylland, og formand Jesper Emanuel Jensen svarer gerne på spørgsmål i forbindelse med sagen.

Jesper Emmanuel Jensen Østjylland

Jesper Emanuel Jensen

Afdelingsformand
86 75 49 51
40 41 25 14
Afdeling: 
Østjylland