Frivilligt, ulønnet arbejde og aktivitet mens du er på efterløn

Se hvilke betingelser du skal udfylde, hvis du vil udføre frivilligt, ulønnet arbejde eller aktivitet, mens du er på efterløn.

Du skal opfylde nedenstående betingelser for ikke at blive modregnet i din efterløn, når du udfører frivilligt, ulønnet arbejde eller aktivitet:

 • Det skal være ulønnet – du må heller ikke modtage honorer eller diæt
 • Dine udgifter skal være udokumenterede
 • Arbejde mindre end 65 timer om måneden
 • Dine udgifter må ikke være skattepligtige eller efter ligningslovens regler
 • Det skal udføres i Danmark, i et andet EØS-land eller i Schweiz
 • Dit arbejde må ikke kræve nogen autorisation (fx el-installatør)
 • Det må ikke høre under primær drift i større organisationer – som fx ansættelser og økonomistyring. Du må gerne lave mindre administrative og koordineringsopgaver som fx arkivarbejde, reception, bogholder i mindre foreninger/klubber eller sammensætning af vagtplaner

Udfyldelse af udbetalingskort

Når du udfører frivilligt, ulønnet arbejde, som hører ind under 65-timers-reglen, skal du oplyse om arbejdet på dit udbetalingskort. Du skal oplyse om arbejdets art og varighed og hvem, du udfører arbejdet for.

Har du fået tilladelse til at udføre en aktivitet, kan du godt være tilmeldt ordningen med halvårserklæring da du ikke skal oplyse om dine timer fra aktiviteten.

Frivilligt, ulønnet arbejde og aktivitet mens du er på efterløn
Aktiviteter du gerne må udføre

Ved en aktivitet forstås et arbejde, som ikke kan udbydes som et almindeligt lønarbejde, og som du i din egen interesse udfører frivilligt og ulønnet for en frivillig organisation, forening eller lignende.

Eksempler på en aktivitet som du kan udføre uden begrænsninger:

 • Lettere omsorgsopgaver som fx besøgsven, aflastning, særlig indkøbshjælp eller ledsagelse til indkøb
 • Spejderleder
 • Træner i en sportsklub, hvor det ikke er sædvanligt at ansætte en lønnet træner
 • Aktiviteter i et beredskabsforbund
 • Aktiviteter i en humanitær organisation, som fx tøjsortering, indsamling, ekspedition i genbrugsbutikker
 •  Rådgivning, også telefonrådgivning, der ikke kræver eller forudsætter en særlig uddannelse
 • Deltagelse i sociale cafeer, i medborgerhuse og på væresteder i form af at servere, lave kaffe, hjælpe til med at lave mad og tale med gæsterne
Arbejde du gerne må udføre

Ved et frivilligt, ulønnet arbejde forstås et arbejde, som kan udbydes som et almindeligt lønarbejde, og som du udfører frivilligt og ulønnet for en frivillig organisation, forening eller lignende.

Et frivilligt, ulønnet arbejde kan udføres i op til 65 timer om måneden uden, at det modregnes i din efterløn. De 65 timer regnes som et gennemsnit over a-kassens udbetalingsperiode.

Eksempler på frivilligt, ulønnet arbejde som du kan udføre i op til 65 timer om måneden:

 • Jurist i en retshjælp
 • Rådgiver i et krisecenter
 • Rådgivning, også telefonrådgivning, der kræver eller forudsætter en særlig uddannelse
 • Seniorrådgivning (ledet af en frivillig organisation) om arv, testamente, sociale forhold og rettigheder og andre økonomiske spørgsmål
 • Administrative opgaver som koordination i forbindelse med en indsamling

Særligt om vedligeholdelse

Frivilligt, ulønnet arbejde, der vedrører vedligeholdelse, bliver ikke modregnet, hvis:

 • arbejdet kan sidestilles med almindelig vedligeholdelse og reparation af egen bolig
 • arbejdet udføres lejlighedsvist
 • arbejdet altid har været udført af ulønnet arbejdskraft i organisationen mv.
 • arbejdet kan udføres uden, at der kræves autorisation
 • du arbejder med vedligeholdelse som fx maling af et rum, små reparationer og rengøring

Det kræver dog, at der ikke før har været ansat nogen lønnet arbejdskraft i den frivillige organisation til at udføre dette arbejde, og at der er tale om en ad hoc opgave, der kan sidestilles med vedligeholdelse i dit eget hjem.