Forventninger til beskæftigelse holder ikke altid stik

Konjunkturindikationer og virksomheders forventninger skal tages med forbehold

Danmarks Statistik Konjunkturindikator - beskæftigelse elinstallation 2019 faktisk og forventet

Det er svært at spå – især om fremtiden. Udsagnet tillægges forskellige ophavspersoner, men uanset hvem, der sagde dem først, så viser et kig i tabellerne fra Danmarks Statistiks seneste tal, der indikerer udviklingsforløbet for beskæftigelsen på området elinstallation, at ordene er kloge.

Som omtalt her på def.dk den 30. juli, da tallene blev offentliggjort, har branchens forventninger til udviklingen i beskæftigelsen de kommende tre måneder været positive gennem hele 2019 – omend faldende siden maj. Men nettotallene, der måned for måned viser virksomhedernes bedømmelse af, hvordan det faktisk er gået i de forudgående tre måneder, afviger noget fra forventningerne.

Forskellene

Nettotallet viser forskellen mellem procentandelene af virksomheder, der har angivet henholdsvis positive og negative bedømmelser. Og for eksempel viser nettotallet for juli, at bedømmelsen af det faktiske forløb for de forudgående tre måneder endte på 13. Altså en temmelig positiv vurdering, som kommer efter en tremåneders periode, hvor forventningerne har været markant faldende.

Omvendt var forventningerne i begyndelsen af året stigende frem til og med april. Men tallene, hvor virksomhederne i maj og juni vurderer det faktiske forløb i de tre forudgående måneder, er negative.

Mest negativt var tallet i juni. Det endte på minus 11 – altså vurderede et flertal på 11 procent af virksomhederne inden for elinstallation, at udviklingen på beskæftigelsesområdet de tre forudgående måneder havde været negativ.

Der er således relativt store udsving og forskelle i virksomheders forventninger og i bedømmelserne af den faktiske udvikling i løbet af en periode – i år indtil videre syv måneder.

Stabiliteten

Anderledes ser det ud, hvis beskæftigelsesudviklingen beskrives gennem arbejdsløshedstallene fra Dansk El-Forbunds a-kasse.

I løbet af det første halvår af 2019 har arbejdsløshedsprocenten svinget mellem 1,26 som det laveste tal og 1,35 som det højeste. Altså en variation, der ikke på noget tidspunkt har overskredet 0,09 procent.