Fortsat uro om arbejdsskadestatistik

Kritik og undersøgelse af sagsbehandling i styrelse sætter sig stadig spor

Arbejdsskadestyrelsen har udsendt den årlige Arbejdsskadestatistik – denne gang for 2015. Tallene bærer fortsat præg af den uro, der tidligere har været i styrelsen, og som har været medvirkende til, at den nu pr. 1. juli nedlægges og ’genopstår’ som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i ATP’s regi.

Turbulensen afspejles især i statistikken for antallet af 'afgørelser om erhvervsevnetab på 15 procent eller mere' og i en nedgang i de samlede udgifter til erstatning. Det fremgår således, at der fra 2013 til 2014 i forbindelse med sagerne om erhvervsevnetab skete et drastisk fald i antallet af afgørelser på 58 procent for ulykkessager og 44 procent for erhvervssygdomssager.

Øget sagsbehandlingstid

I statistikken forklares det med Kammeradvokatens kvalitetsundersøgelse af styrelsens håndtering af sager om erhvervsevnetab og den efterfølgende øgede sagsbehandlingstid. Tallene for 2015 om afgørelser i sager om erhvervsevnetab ligner i grove træk tallene fra 2014.

De samlede udgifter til erstatninger er i perioden 2012 til 2014 blevet halveret. Ifølge styrelsen betyder dette fald ikke, at der tilkendes mindre erstatning i den enkelte sag: Den gennemsnitlige ménprocent og erhvervsevnetabsprocent falder ikke i perioden.

Udviklingen afspejler igen problemerne med sagsafviklingen, og at der i 2014 og 2015 er afviklet færre afgørelser om erhvervsevnetab: Samlet bevirker det, at erstatningsudgifterne til især erhvervsevnetab i forbindelse med arbejdsulykker er lavere end tidligere år.

Helt overordnet er antallet af afsluttede arbejdsskadesager steget lidt i 2015 i forhold til året før. Men niveauet er fortsat ikke som før 2014 – og ifølge styrelsen er forklaringen igen de tiltag, der blev iværksat efter kritik og undersøgelse, og som øger den tid, det tager at behandle den enkelte sag.

Branchetal

Sammen med den overordnede statistik er der udgivet en rapport med bilag. Her kan man se flere detaljer om for eksempel anmeldelser og anerkendelser fordelt på brancher. Man kan således ikke umiddelbart aflæse tallene for specifikke faggrupper som elektrikerne.

Men det fremgår blandt andet, at antallet af anmeldte arbejdsulykker for bygge- og anlægsbranchen er faldet en smule fra 2.197 i 2014 til 2.062 i 2015. Det er i øvrigt næsten samme antal som i 2009, hvor det var 2.044.

Når det gælder anerkendte arbejdsulykker, er tallene 1.233 i 2015, 1.216 i 2014 og 1.773 i 2009. Anerkendelsesprocenten er faldet fra 80,5 i 2009 til 66,2 i 2014 og 61 i 2015.

Tallet for anmeldte erhvervssygdomme på bygge- og anlægsområdet er faldet lidt i 2015 til 1.745 fra 1.770 i 2014. I 2009 var der 1.511 anmeldelser.

De tilsvarende tal for anerkendte erhvervssygdomme på området er væsentligt lavere: 718 anerkendelser i 2015, 536 i 2014 og 621 i 2009.