Fortsat positive jobudsigter for elektrikere

Konjunkturindikatoren tyder på fortsat høj beskæftigelse til elektrikerne

Området elinstallation ser fortsat lyst på beskæftigelsessituationen. I hvert fald hvis man skal tro de nye konjunkturtal fra Danmarks Statistik (DS). Her er den optimisme i branchen, der viste sig i august, fortsat i september.

Danmarks Statistik Konjunkturindikator - forventninger til beskæftigelse elinstallation sep 2019

Faktisk er nettotallet steget fra 11 til 13 i løbet af den forgangne måned, og det er nu næsten på højde med tallet fra september sidste år – her var det 17. Nettotallet udtrykker forskellen mellem de procentdele af virksomheder, der forventer henholdsvis en positiv og negativ udvikling i beskæftigelsen de næste tre måneder. Et positivt tal viser, at flest forventer en positiv udvikling – og dette tal er altså i stigning.

Branchens optimisme står i et vist omfang i modsætning til erhvervene som sådan. DS fortæller i det månedlige konjunkturbarometer for erhvervene, at tallene generelt fortsætter nedad. Det gælder dog heller ikke bygge- og anlægsområdet som sådan, hvor tallene er stort set uforandrede fra august til september – især når det gælder forventningerne til beskæftigelsen.

De seneste arbejdsløshedstal fra Dansk El-Forbunds a-kasse stemmer heller ikke helt overens med joboptimismen i branchen. Selv om beskæftigelsen fortsat er tårnhøj, steg arbejdsløshedsprocenten fra 1,27 i juli til 1,53 i august.

Diagrammet øverst på siden viser udviklingen i forventningerne til beskæftigelsen gennem 2019. Diagrammet herunder viser samme udvikling inklusive 2018.

Danmarks Statistik Konjunkturindikator - elinstallation 2018 frem til september 2019