Fortsat pæne forventninger i elbranchen

Overordnet er der sket en opbremsning i vurderingen af beskæftigelse og ordrebeholdninger i bygge- og anlægsbranchen

tabel konjunkturindikator

Konjunkturindikatoren for elbranchen er faldet en lille smule, men er fortsat positiv, viser tallene fra Danmarks Statistik

Der er sket en vis opbremsning i forventningerne blandt bygge- og anlægsbranchens virksomheder. Fra marts til juni faldt den sæsonkorrigerede sammensatte konjunkturindikator for området med 5 point, så det nu er nede på minus 9, fortæller Danmarks Statistik i det seneste konjunkturbarometer for området.

Men det er især anlægsentreprenørerne, der trækker ned, og det ikke sæsonkorrigerede tal for el-branchen er fortsat positivt. Gennem flere måneder har tallet været 6 og faldt i juni en anelse til 5. Til sammenligning var tallet for branchen minus 9 i juni 2015.

Det fremgår også, at selv om det sammensatte tal for bygge og anlæg nu er faldet til minus 9, så er det højere end i juni 2015. Her var det på minus 13.

Den sammensatte konjunkturindikator afspejler virksomhedernes forventninger til beskæftigelsen sammenholdt med ordrebeholdningen. Opgørelsen tyder altså på, at elektrikerne fortsat kan se frem til en jobmæssigt travl periode.