Fortsat pæn søgning til el-uddannelsen

Selv om antallet af nye uddannelsesaftaler på elektrikerområdet er faldet, er der stadig fyldt godt op på hovedforløbet

praktikpladsstatistik nov 21 igangværende

5.614 elever var i november 2021 i gang med hovedforløbet på elektrikeruddannelsen, og 5.251 havde en igangværende uddannelsesaftale. Sammenlignet med samme måned året før er tallene på begge områder steget – henholdsvis med 2,5 og 4,8 procent (se herover).

Tallene fremgår af den seneste statistik fra Børne- og Undervisningsministeriet. Her kan man dog også se, at de to tal dog er lavere end måneden før: I oktober var 5.652 i gang med hovedforløbet, mens 5.261 havde en igangværende uddannelsesaftale.

363 elever var i november i skolepraktik. Det er 22,6 procent færre end på samme tid året før, og det er også færre end i oktober, hvor tallet var 391.

I september, oktober og november blev der samlet indgået 606 nye uddannelsesaftaler (se oversigten herunder). Måneden forinden – i oktober – var der de seneste tre måneder indgået 691 nye aftaler.

praktikpladsstatistik nov 21 nye