Fortsat optimisme i el-branchen

Trods lidt lavere tal er der er stadig positive forventninger til beskæftigelse og omsætning

konjunkturindikator august 16

Det ser fortsat godt ud for jobmulighederne for elektrikerne i Danmark. I hvert fald hvis udviklingen går som forventet.

Med overskriften ”Byggeriets forventninger er stabile” har Danmarks Statistik offentliggjort konjunkturbarometeret for bygge- og anlægsområdet i august. Det sammensatte tal for forventningerne til beskæftigelse og ordrebeholdning er faldet en lille smule fra juli – fra minus 8 til minus 9 – men baggrunden er en lidt mindre ordrebeholdning: Forventningerne til beskæftigelsen er øget i samme periode.

Når det gælder det sammensatte tal for området ’el-installation mv.’, så er tallet også her faldet et enkelt point, men det er fortsat positivt. Hvor det i juli var 3, er det nu på 2, og der er positive forventninger til såvel beskæftigelse som omsætning i de kommende tre måneder.

Når det gælder de ikke-sæsonkorrigerede tal for forventninger for august-oktober i el-branchen er de henholdsvis 16 og 18 for beskæftigelse og omsætning. Tabellen øverst her på siden viser udviklingen i branchens forventninger på de to områder gennem det seneste år – og tallene er altså trods en beskeden tilbagegang fra juli til august ganske flotte sammenlignet med tidligere.