Fortsat lav arbejdsløshed blandt elektrikere

– og i en enkelt afdeling er der særlig grund til optimisme

generel a-statistik 04-21 illu

Opgørelsen for april viser, at der var færre arbejdsløse medlemmer af Dansk El-Forbund (DEF) end i måneden forinden. Procenten faldt således fra 2,26 til 2,09.

Tallet fremgår af den seneste opgørelse på DEF’s hjemmeside. Her kan man se, at arbejdsløsheden fra september 2020 stabilt har ligget under 2,5 procent efter at være toppet i maj med 4,33 procent.

I fem afdelinger lå arbejdsløsheden i april under to procent. Lavest var tallet i Østjylland med 1,31 procent tæt fulgt af Midtjylland med 1,35. Lillebælt havde 1,59 procent, mens Nordsjælland og Sydjylland havde henholdsvis 1,73 og 1,85 procent.

Men især i afdeling Bornholm er der grund til optimisme. Her faldt tallet fra 4,64 procent i marts til 3,09 i april. Så sent som i november 2020 var procenten helt oppe at ringe på 9,88.

Også når det gælder arbejdsløshedens fordeling på aldersgrupper ses en vis spredning. Højest lå gruppen med 25-29-årige med 3,09 procent. Det er mere end dobbelt så højt som de 50-54-årige, hvor procenten i april var 1,3. For alle aldersgrupper mellem 35 og 59 år lå procenten under to.

a-statistik 04-21 alder