Fortsat højt antal nye uddannelsesaftaler

Men andelen af korte aftaler er stadig tårnhøj, selv om den er faldet en smule

I maj blev der indgået 132 nye uddannelsesaftaler på elektriker-området. Dermed er det samlede tal for 2017 for årets fem første måneder oppe på 828.

Tallet fremgår af den seneste praktikpladsstatistik fra Undervisningsministeriet. Det har ladet vente noget på sig, og offentliggørelsen af tallet er blevet udskudt cirka en måned. Det betyder også, at tallene for juni og juli offentliggøres sammen om en lille måneds tid.

lærling og svend

Maj-tallet viser, at den hidtidige fremgang i antallet af praktikpladser fortsætter – dog i et lidt lavere omfang end tidligere. Sammenlignet med maj 2016 er der tale om en stigning på 100 aftaler svarende til 13,7 procent. I marts og april var forskellen til året før på henholdsvis 19 og 15 procent.

Antallet af igangværende aftaler var i maj på 3.885. Det er lidt lavere en måneden forinden, hvor det var 3.928 – men pænt højere end samme måned i 2016, hvor der var 3.699 igangværende aftaler.

Andelen af korte aftaler er faldet en smule, men er fortsat meget højt. 43 af de nye aftaler i maj var af denne type, og det samlede antal i år kom dermed op på 306 ud af de 828.

Det svarer til næsten 37 procent. Der er tale om et lille fald fra april, hvor andelen var 37,8 procent, men en stigning fra maj 2016, hvor procenten var 34,2.

Endelig viser den nye statistik, at 253 manglede praktikplads på elektrikerområdet. Det er næsten samme antal som året forinden, hvor tallet var 251.

uddannelsesaftaler maj 17