Fortsat flere og flere i forbundet

Den positive udvikling i Dansk El-Forbunds medlemstal fortsætter

Dansk El-Forbund fik i maj en tilgang på 263 medlemmer. De fordeler sig på 253 lærlingemedlemmer og ti svende.

Dansk El-Forbunds medlemsstatistik: diagram maj 2019

Dermed forsætter en positiv udvikling, som nu har stået på ganske længe. Den seneste opgørelse viser, at nettotilgangen gennem det seneste år – fra og med juni 2018 til og med maj 2019 – har været på 1.191 medlemmer.

Den langvarige tilgang har især baggrund i mange nye lærlingemedlemmer. Men på det seneste har også frafaldet af svende været lavt. I marts var der ligefrem tale om en tilgang af svende, og det samme var i endnu højere grad tilfældet i maj.

Når dette er bemærkelsesværdigt, skyldes det måden, tallene gøres op på: Når lærlinge meldes ind, tæller de som nye medlemmer, og når de siden bliver svende, optræder de ikke igen som et plus på ’svendekontoen’, da ingen bliver talt med to gange.

I ’den anden ende’ er der løbende et vist frafald af svende som følge af skift til andre fagområder, udmeldelse til gule, til pensionisttilværelse eller på grund af dødsfald. Når forbundet i øjeblikket oplever en status quo eller ligefrem en stigning i antallet af svendemedlemmer, er det altså en tilgang, der opvejer det almindelige frafald. I maj dækker tilgangen på ti svendemedlemmer over en afgang på 44 og en tilgang på 54 personer.