Forstå din udbetalingsspecifikation

Sådan udbetaler vi dagpenge og efterløn efter 1. juli 2017.

Fra 1. juli 2017 udbetales dagpenge og efterløn for 160,33 timer om måneden. Du får altså ikke ydelser efter hvor mange dage eller uger, du er ledig i måneden. Men efter hvor mange timer, du har været uden arbejde.

Du skal udfylde ydelseskortet for hele måneden

Vi ser på alle dage i måneden, når vi beregner hvor mange timer, du kan få udbetalt ydelser for. Det er derfor, at du altid skal udfylde dit ydelseskort for hele måneden. Også for dage før du blev ledig – og dage efter du begyndte nyt arbejde.

Fradrag for arbejde

Der skal ske fradrag for alt arbejde og indtægter, du har i måneden. Der skal også ske fradrag for dage, hvor du ikke har ret til dagpenge eller efterløn.

Det er som udgangspunkt de faktiske løntimer, der skal ske fradrag for i din efterløn eller dine dagpenge.

Eksempel

Arbejder du og får løn for 8 timer om dagen i 10 dage, skal der derfor ske fradrag for 80 timer.

Arbejde i måneden:  10 x 8 = 80

Timer til udbetaling: (160,33 – 80) = 80,33.

Du kan i eksemplet få udbetalt dagpenge eller efterløn for 80,33 timer den pågældende måned.

Fradrag for dage, hvor du ikke har ret til dagpenge eller efterløn (kaldet tekniske belægninger)

Der skal ske fradrag for dage, hvor du ikke har ret til dagpenge eller efterløn. Fradraget sker med 7,4 timer. Det kalder vi for dage med tekniske belægninger.

Dage, der skal teknisk belægges med et fradrag på 7,4 time, er dage hvor du:

  • Modtager syge- / barselsdagpenge
  • Holder fri for egen regning
  • Holder ferie
  • Ikke er til rådighed for arbejde – f.eks. fordi du er afmeldt jobcentret
  • Er omfattet af en karrens periode
  • Får udbetalt arbejdsgivergodtgørelse fra en arbejdsgiver (g-dage)

Eksempel

Du har været syg 6 dage i måneden og du har haft 20 timers arbejde.

Vi beregner fradraget således:

6 sygedage x 7,4 = 44.4 timer + 20 timers arbejde = 64.4 timer 

Ydelser til udbetaling (160,33 – 64.4 timer) = 95.93 timer 

Har du arbejde på de dage, der skal teknisk belægges, skal der også ske fradrag for løntimerne.

Eksempel

Du er afmeldt jobcentret 10 hverdage i måneden. I 4 af disse dage, arbejder du 10 timer pr. dag.

Vi beregner fradraget således:

4 dage med 10 timers arbejde (4 x 10) = 40 timers fradrag

6 dage hvor du er afmeldt, og derfor skal teknisk belægges med 7,4 timer (6 x 7,4) = 44.4 timers fradrag   

Fradrag i alt 84,4 timer. 

Ydelser, der kan udbetales i måneden (160,33 – 84,4 timer) = 75.93 timer

Mindsteudbetalingsregel

Har du arbejde eller andre fradrag for mere end 145,53 timer i måneden, kan du ikke få udbetalt dagpenge eller efterløn. Du skal nemlig have ret til ydelser i mindst 14,8 time i en måned, for at kunne få udbetalt dagpenge eller efterløn. Det er det vi kalder mindsteudbetalingsreglen.

Eksempel

Du holder 3 ugers ferie med feriegodtgørelse. Det svarer til 15 dage med tekniske belægninger 

Du har også 35 arbejdstimer i måneden

Fradrag i alt = 15 x 7,4 + 35 = 146 timers fradrag. 

160,33 – 146 = 14,33 timer. 

Du er nu ledig mindre end 14,8 timer i måneden. Du kan derfor ikke få udbetalt ydelser i måneden, på grund af reglerne om mindsteudbetaling.

Særlig mindste udbetalingsregel på efterløn / lempeligt fradrag

Er du omfattet af reglerne om lempeligt timefradrag på efterløn, er du omfattet af en særlig mindsteudbetalingsregel. Her kan du ikke få udbetalt efterløn, i måneder hvor du har arbejde og andre fradrag for mere end 128 timer.

Hvis du får udbetalt pension

Pension, der skal fradrages i dine ydelser, regnes om til timer. Det gør vi ved at omregne din pensionsudbetaling med en faktor, der i 2017 udgør 230,08. Fradraget fordeler vi ud over det antal hverdage, der er i måneden.

Eksempel

Du får udbetalt 3000,00 kroner i pension i juli måned 2017. Juli har 21 hverdage. 

Sådan beregner vi fradraget: (3000,- : 230,08 = 13,04 : 21 hverdage) = fradrag pr. dag på 0,62 timer.

Timer til udbetaling i måneden (160,33 – 13,04) = 147,29 timer.