Forskydning i AT-reaktioner til elområdet i januar

Arbejdsmiljø og sikkerhed: 2021 er i gang – på godt og ondt …

at-reaktioner 2021 screen

Trods coronakrise er der fortsat gang i byggeriet og herunder området elinstallation. Samtidig er der også gang i de arbejdsmiljømæssige unoder: I årets første måned har Arbejdstilsynet (AT) afgivet 31 reaktioner til området ’elinstallation’.

Af disse reaktioner er de 24 strakspåbud, og to gange har myndigheden nedlagt forbud mod videre arbejde.

Tallene minder ganske meget om reaktionerne i samme måned sidste år. Her blev der afgivet 32 reaktioner, hvoraf 27 var strakspåbud. Der blev nedlagt et enkelt forbud.

I januar 2020 var coronakrisen endnu ikke sat ind. I år er situationen den, at beskæftigelsen inden for elinstallation efter et midlertidigt dyk igen er oppe i højt gear – og at risikosituationen ser ud til at være uændret: Langt de fleste reaktioner er givet i forbindelse med fare for ulykker – 23 i 2021 og 27 i 2020.

Men en lidt påfaldende forskel er dog, at fem af reaktioner – heraf tre strakspåbud – i år er givet i forbindelse med ’kemi, støv og biologi’. Her blev der i 2020 kun afgivet en enkelt reaktion. Det fremgår ikke mere præcist, i hvilken forbindelse de fem reaktioner i år er givet, men corona-situationen nok et godt bud på en sammenhæng.