Forlængelser af uddannelsesaftaler kan blive nødvendige

Midlertidige foranstaltninger skal give erhvervsskoler fleksibilitet

Denne artikel er blevet opdateret d. 20. marts kl. 14.00: Uddannelsen skal ikke forlænges for elektrikerlærlinge

Erhvervsskolerne er lukkede, og svendeprøverne i elbranchen blev forleden udsat som følge af initiativerne mod udbredelse af corona-smitten. Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil håber dog, at flest mulige svendeprøver kan afvikles på de planlagte tidspunkter.

Lovforslag midlertidige foranstaltninger

Men i det omfang, det ikke kan lade sig gøre, appellerer hun til, at ”elev og arbejdsgiver forlænger uddannelsesaftalen, indtil prøven kan afvikles.” Det fremgår af et svar til Børne- og undervisningsudvalget i Folketinget.

Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet i forbindelse med virus-initiativerne. Den nødundervisning, der arrangeres i den forbindelse, kan ikke nødvendigvis levere de praktiske aktiviteter, der hører til. Om dette skriver ministeren:

”Disse aktiviteter skal udskydes til efter nødundervisningens ophør. Omvendt kan ikke-praktisk orienteret undervisning rykkes frem.

Når pligten til nødundervisning ophører, tilbyder institutionen og skolen dog i særlige tilfælde praktisk orienteret undervisning i fag eller aktiviteter, som ikke har kunnet gennemføres som nødundervisning. Det forudsætter dog, at eleven, kursisten eller deltageren ikke har afsluttet det pågældende undervisningsforløb.”

Ministeren mener, at erhvervsskolerne med de midlertidige foranstaltninger har fået fleksibilitet til at tilrettelægge undervisningen bedst muligt i den givne situation. Man kan følge med i ministeriets corona-indsats her