Forlængede aftaler om suspension af fagretlige regler og tidsfrister

De to aftaler under hhv. industri og elektrikeroverenskomsten om midlertidig suspension af overenskomsternes frister for fagretlig sagsbehandling forlænges.

Industri: Aftale om suspension af de fagretlige regler forlænget

Med henvisning til organisationsaftale af 14. december 2020 har CO-industri og Dansk Industri aftalt at forlænge suspenderingen af de fagretlige regler i Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst.

Aftalen er gældende yderligere en uge frem – til og med den 29. januar 2021.

Har parterne ikke nået anden aftale inden mandag den 25. januar 2021, genoptager parterne berammelse af fagretlig behandling.

Vi skal henlede opmærksomheden på, at det i organisationsaftalen fremgår, at hvis parterne vurderer, at der i konkrete sager er særligt behov for at holde møde, kan dette aftales konkret mellem sagsbehandlerne.

Elektrikeroverenskomsten: Forlængelse af suspensionsaftale

Grundet de forlængede restriktioner er der aftalt en forlængelse af aftalen om suspension af tidsfrister i Elektrikeroverenskomsten og El-Fagets Funktionæroverenskomst.

Aftalen er gældende frem til 7. februar 2021.

Den 5. februar 2021 vil vi i samarbejde med TEKNIQ Arbejdsgiverne vurdere, om der skal ske yderligere forlængelse.

Der er enighed om, at fysiske møder ikke afholdes, medmindre det aftales konkret. Og samtidig er begrænsningen på antallet af mødedeltagere på max 5 personer stadig gældende.

Hvis det er gavnligt, kan fagretslige møder afholdes virtuelt.