Forbund i byggefag kræver fair bevægelighed

BAT fremsætter konkrete forslag til bekæmpelse af social dumping

Blandt almindelige europæiske arbejdere er tilliden til EU som politisk system eroderet. Det skyldes ikke mindst konsekvenserne af arbejdskraftens frie bevægelighed, hvor lønmodtagere spilles ud imod hinanden på tværs af grænser for at trykke løn- og arbejdsvilkår.

illustration af arbejdskraftens frie bevægelighed

Ovenstående fremgår af et udspil fra BAT-Kartellet, der fremsætter en række forslag, som skal sikre mod social dumping via udenlandsk arbejdskraft: Mere fair bevægelighed end fri bevægelighed, hedder det i overskriften fra kartellet, der består af fagforbund i  byggefagene – herunder Dansk El-Forbund (DEF).

I udspillet hedder det, at den fri bevægelighed i udgangspunktet er god og skaber store værdier. Problemet er, at der er ubalance mellem den fri bevægelighed og de reelle rettigheder, som de frit bevægede personer har, og det skaber usikkerhed i hverdagen og frygt for fremtiden.

Rettigheder og garantier

BAT foreslår, at sociale rettigheder og arbejdstagerrettigheder gives samme forfatningsmæssige status som de fire økonomiske friheder (fri bevægelighed for arbejdskraft, varer, tjenesteydelser og kapital). Og ved konflikt mellem de økonomiske rettigheder og faglige/sociale rettigheder må de faglige/sociale rettigheder have forrang.

Der skal indføres et obligatorisk fælles EU ID- og socialsikringskort med foto for alle vandrende og udstationerede arbejdstagere. Af kortet skal fra dag ét fremgå, hvem man er, hvem man arbejder for, hvor og hvordan man er socialt sikret og forsikret, og hvor man betaler skat mv.

Udstationerede og vandrende arbejdstagere skal have samme garanti for et vist lønniveau og arbejdsvilkår, som det kendes fra ’Green Card-ordninger’ og den danske Beløbsordning for 3. landes statsborgere, foreslår BAT, der forklarer, at det er en parallel til et system, vi allerede kender.

Udstationeringsdirektivet skal stadfæstes til at være et minimumsdirektiv, der giver udstationerede medarbejdere minimumsrettigheder: Disse rettigheder må ikke medføre, at der så ikke kan opnås mere for den udstationerede.

Stop for …

Det skal sættes stop for at kunne udstationere vikarer over grænser. Vikarbureauerne er ifølge BAT ’blandt de største skurke, når det gælder social dumping’: Ydelsen består i mange tilfælde udelukkende i at formidle billig arbejdskraft mellem to forskellige arbejdsmarkeder og omgå de regler og aftaler, som landene hver især har.

De ’falske selvstændige’ skal ikke kunne løse opgaver på tværs af grænser. BAT forklarer, at de såkaldte selvstændige uden ansatte, der kommer fra andre lande, aldrig har drevet selvstændig virksomhed i det land, de kommer fra, og at deres ’virksomhed’ alene er skabt til at omgå et ansættelsesforhold i et andet land.

Endelig foreslår BAT, at tredjelandes arbejdstagere, der har fået arbejdstilladelse i ét EU-land, ikke automatisk skal kunne arbejde i et andet EU-land. Også i byggeriet er der eksempler på, at disse arbejdstagere importeres til ét EU-land med geneksport til et andet EU-land for øje.

Præcis beskrivelse

Forbundssekretær i DEF Ole Tue Hansen er medlem af BAT's udvalg for udenlandsk arbejdskraft og udenlandske virksomheder. Han har ikke deltaget konkret i udarbejdelsen af den aktuelle pjece, men er ikke desto mindre glad for resultatet: 

Pjecen fra giver en meget præcis skitsering af problemstillingerne. Jeg synes faktisk, det er et rigtig godt debatindlæg, og det burde egentlig stiles direkte til politikerne i Folketinget, så de kan forholde sig til det, siger han.

Pjecen fra BAT kan downloades via linket herunder.