Første fyringer på grund af corona-udbruddet

Udsat messe i Midtjylland medvirker til, at syv elektrikere mister jobbet hos Intego i Herning. Men generelt har elektrikerne endnu ikke oplevet de helt store job-mæssige konsekvenser af virus-foranstaltningerne

Coronaglobus illustration

I mandags skulle 22 elektrikere været rykket ind i MCH Messecenter Herning. De skulle over et par uger gøre klar til den store fødevaremesse Foodexpo. Men den begivenhed er udskudt på grund af corona-epidemien.

Derfor har installationsfirmaet Intego afskediget syv elektrikere i afdelingen i Herning. Andre fire fra Herning skal i den næste tid arbejde fra virksomhedens afdeling i Kolding.

Tillidsrepræsentant Kenneth Bessmann hos Intego i Herning fortæller, at det ikke kun er corona, der er skyld i fyringerne. Afdelingen er også ramt af, at nogle byggeprojekter er blevet udsat af andre grunde.

– Jeg er bange for, at muligheden for at tage de fyrede ind igen på kort og mellemlang sigt er begrænsede. Coronaen skaber nemlig usikkerhed blandt kunderne, fortæller Kenneth Bessmann.

Mangel på fibermateriel

Direktør Lars Schjødt fra Intego er bekymret for, hvad sygdommen kan komme til at betyde for erhvervslivet. Men han siger samtidig, at det er enormt vigtigt, at alle handler ansvarligt for at beskytte de svage i samfundet.

– Når for eksempel Københavns Lufthavn fortæller om stor nedgang i trafikken, så får det selvfølgelig betydning for, hvad de går i gang med af nyinvesteringer i den kommende tid, siger Lars Schjødt.

Han fortæller, at der også begynder at komme varsler fra leverandører om forlænget leveringstid. Det gælder blandt andet for materialer til fiberinstallation.

Skype overtager møder

Lars Schjødt tilføjer, at Intego holder sig konstant ajour med Sundhedsstyrelsens og Udenrigsministeriets anbefalinger, som informeres til samtlige medarbejdere. Derudover gør den næsten landsdækkende virksomhed med en lang række afdelinger brug af Skype-møder i stedet for fælles møder, så man begrænser muligheden for at smitte hinanden mest muligt.

Hos Intego har man også oplevet, at kunder begrænser, hvor mange eksterne håndværkere, der må komme hos dem. Samtidig får de eksterne håndværkere besked om, at de ikke må komme i virksomhedens kantine, som de plejer at måtte.

Privatliv og pligter

Indsatsen mod spredningen af ny coronavirus begynder altså at sætte sig spor i den danske økonomi, og de forskellige initiativer vil på sigt også kunne mærkes blandt flere elektrikere. Men endnu er der ikke de helt store konsekvenser at spore i beskæftigelsen.

Intego har mærket følger i forbindelse med aflyste arrangementer i Herning. København og Fredericia er to af de andre store messe- og udstillingsbyer, men herfra er der endnu ikke meldinger om corona-fyringer i Dansk El-Forbunds afdelinger.

– Nej, der har vi ikke oplevet endnu. Men vi har haft henvendelser om andre problemstillinger i forbindelse med situationen, fortæller faglig sekretær Niels Bergløv fra afdeling København.

– Kolleger har oplevet, at mester har afkrævet dem svar om, hvor de skal hen, når de fortæller, at de skal ud at rejse. Men det tilhører privatlivet, og det har man ikke pligt til at oplyse. Men omvendt: Hvis man mod bedre vidende trodser rejsevejledningen og tager til de røde områder, så kan det få ansættelsesmæssige konsekvenser.

– Man kommer efterfølgende i karantæne, og man kan ikke få sygedagpenge. Så vores generelle råd er, at man skal bruge sin sunde fornuft og følge myndighedernes anvisninger, siger Niels Bergløv.

Op- og nedmanding

Afdeling Midtjylland med blandt andet den store messeby Herning har – bortset fra situationen i Intego – hidtil ikke mærket nogen beskæftigelsesmæssig effekt af virus-situationen.

– Nej, ikke endnu. Men vi har også kun lige hørt om de første aflysninger af arrangementer. Så det vil vise sig hen ad vejen, hvilken betydning aflysningerne får, siger faglig sekretær Knud Egon Poulsen.

Afdeling Lillebælt omfatter blandt andet Messe C i Fredericia, og her her er messen Byggeri ’20, der skulle være holdt i disse dage, udskudt. Men der er ikke generelt tale om nogen effekt på job-situationen:

– Der går en fast mand fra EL:CON på messecentret, og så mander de ellers op og ned alt efter, hvad der skel ske. Så bortset fra, at han ikke lige får besøg af nogle kolleger, er situationen uændret, siger fagsekretær Morten Hentze.

Kundebesøg og smittefare

Til gengæld fortæller hans kollega Kjeld Agervig Jacobsen om et stigende antal henvendelser fra arbejdsmiljørepræsenter. Hos Tekniq Arbejdsgiverne har man også oplevet en del forespørgsler fra medlemmer om kundebesøg og smittefare. I den forbindelse siger underdirektør Torkild Bang blandt andet:

– Hvis man mener, at en kunde udgør en smitterisiko, så skal man kræve, at der træffes særlige foranstaltninger, før man udfører arbejdet. Ellers skal man blive væk. Og hvis en svend er i kvalificeret tvivl, om, hvorvidt det er sikkert at udføre arbejdet ude hos en kunde, må han nægte at udføre arbejdet.

Finansministeriet kunne i går fortælle om nye initiativer, der skal afbøde de økonomiske tab, aflyste arrangementer medfører. Der er tale om kompensation til arrangørerne.

Her på def.dk findes en samling links til relevante myndigheder, institutioner mv., hvor man kan hente gode råd og faktuelle oplysninger om coronavirus.

TR fra Intego

Tillidsrepræsentant Kenneth Bessmann fra Intego i Herning mødtes i tirsdags med andre tillidsrepræsentanter fra Intego, og dagen kom i høj grad til at handle om alle forholdsreglerne mod corona