Flere straks-påbud til elinstallation

Arbejdstilsynet havde i 2017 øget opmærksomhed på ulykkesfare på el-området

Flere straks-påbud, færre ’almindelige’ påbud og færre forbud. Sådan er status, når regnskabet over Arbejdstilsynets (AT) reaktioner over for branchen ’elinstallation’ gøres op for 2017 i forhold til 2016.

Stop

I alt blev der i 2017 afgivet 178 strakspåbud mod 156 året før. Et påbud af denne type indebærer, at der er tale om et alvorligt arbejdsmiljøproblem, og at fejlen skal udbedres med det samme.

Ulykkesrisici

De fleste af disse påbud faldt – ligesom i 2016 – på området ’ulykkesrisici’: Her var der 120 strakspåbud i 2017 mod 106 i 2016.

I alt afgav AT 164 reaktioner over for ulykkesrisici i 2017 mod 149 i 2016. Denne stigning er bemærkelsesværdig i lyset af, at det samlede antal reaktioner faldt fra i alt 347 i 2016 til 294 i 2017.

Egenindsats

Ulykkesrisici er det klart dominerende område, når det gælder reaktioner over for elinstallation. Området med næst flest reaktioner er ’krav til egenindsatsen’, og her blev der i 2017 afgivet 57 reaktioner (27 påbud og 14 strakspåbud) mod 101 reaktioner (67 påbud og 11 strakspåbud) i 2016.

Mens antallet af strakspåbud altså steg, faldt tallene, både når det gælder de ’almindelige’ påbud og den mere alvorlige kategori med forbud. Påbuddene faldt fra 75 til 36, mens forbuddene faldt fra 13 i 2016 til otte i 2017.

2017påbud

2016påbud

Oversigter over AT-reaktioner på området elinstallation i henholdsvis 2017 og 2016

AT-reaktioner
 

Arbejdstilsynet har en række reaktionsmuligheder over for problemer med arbejdsmiljøet:

  • Forbud: Virksomheden kan få et forbud mod at fortsætte arbejdet, hvis der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed og sundhed. Et forbud indebærer, at arbejdet skal stoppe øjeblikkeligt, og at det ikke må genoptages, før det kan udføres fuldt forsvarligt.
  • Strakspåbud: Virksomheden kan få et strakspåbud, hvis der er tale om et alvorligt arbejdsmiljøproblem. Et strakspåbud indebærer, at fejlen skal udbedres med det samme. Virksomheder, der får et strakspåbud, kan få lov til at løse problemet midlertidigt, indtil det er muligt at løse problemet permanent.

Desuden kan AT give påbud med frist, undersøgelsespåbud, rådgivningspåbud, afgørelse uden handlepligt, vejledning, tilbagemelding, administrative bøder og politianmeldelser.

Kilde: Arbejdstilsynet