Flere AT-påbud om ergonomi til el-området

Samlet ligner statistik for påbud til el-installation i 2017 billedet fra året før. Men på enkelt-områder er der markante forskelle

skuldersmerter

På mindre end et halvt år har Arbejdstilsynet (AT) i 2017 udstukket flere strakspåbud inden for området ’muskel- og skeletbesvær’ til elinstallations-branchen end i hele 2016. Også det samlede antal reaktioner på ergonomiområdet – altså blandt andet også de ’almindelige’ påbud og vejledninger – er steget. Tallene kan findes på AT's hjemmeside under 'tilsyn i tal'. 

I 2016 afgav AT i alt syv strakspåbud og 31 reaktioner inden for muskel- og skeletbesvær til elinstallations-branchen. Frem til dags dato – den 12. juni – er de tilsvarende tal for 2017 henholdsvis 11 og 22. På mindre end et halvt år er der altså i 2017 afgivet flere strakspåbud, og der er afgivet flere end to tredjedele af det antal reaktioner, der blev resultatet i 2016, når det gælder muskel- og skeletbesvær.

Helt overordnet er der indtil nu i 2017 i alt afgivet 80 strakspåbud og 159 reaktioner til ’elinstallation’, hvor tallene for 2016 var henholdsvis 156 og 347 – altså noget, der ligner en mindre stigning i strakspåbuddene, og noget, der ligner status quo for reaktionerne.

Men når det gælder den mest markante reaktion – de egentlige forbud – har AT tilsyneladende faret lidt mere med lempe: Hidtil har myndigheden nedlagt forbud tre gange i 2017, hvor det skete 13 gange i 2016.

Forbuddene gives typisk i forbindelse med risiko for ulykker, men de øvrige tal på dette område tyder dog ikke på, at det er blevet mindre farligt at beskæftige sig med elinstallation. Der er således hidtil i år afgivet 43 strakspåbud i forbindelse med ulykkesrisiko, hvor det tilsvarende tal for hele 2016 var 106.

I alt blev der i 2016 afgivet 149 reaktioner i forbindelse med ulykkesrisici. Og her, lidt før halvdelen af 2017 er gået, er der afgivet næsten det halve antal reaktioner – nemlig 69.

AT-tal juni 17

Statistikken for 2017 frem til den 12. juni (herover) viser blandt andet, at der kun er blevet nedlagt tre forbud inden for branchen elinstallation – til gengæld er antallet af strakspåbud på området muskel- og skeletbesvær steget markant i forholdt til 2016 (herunder)

AT 2016