Flere og flere lønmodtagere

Beskæftigelsen blandt lønmodtagere er steget 16 måneder i træk – både generelt og på bygge- og anlægsområdet

DST beskæftigelse lønmodt maj22

Trods krig i Ukraine, generel økonomisk turbulens og tiltagende forbrugerpessimisme går det for tiden godt med beskæftigelsen blandt danske lønmodtagere. Danmark Statistik kan fortælle, at der i maj var 2.956.000 personer med lønmodtagerjob, når der er taget højde for almindelige sæsonbevægelser, og at lønmodtagerbeskæftigelsen med væksten i maj er steget 16 måneder i træk.

Overordnet kom der 8.000 flere lønmodtagere i maj svarende til en stigning på 0,3 procent. Det skyldes alene en stigning i virksomheder og organisationer – antallet af lønmodtagere i offentlig forvaltning og service i maj var på samme niveau som i april.

Statistikken viser ikke specifikke tal for elektrikere, men de grupperes almindeligvis under bygge- og anlægsområdet. Også på dette område er beskæftigelsen steget gennem alle de 16 måneder siden starten på 2021 (se diagram øverst på siden).

I tal viser statistikken, at der i januar var 174.290 beskæftigende lønmodtagere på bygge- og anlægsområdet. I maj 2022 var tallet 184.943 – stigningen er på 6,1 procent.

Den fordelagtige beskæftigelsessituation fremgår også af arbejdsløshedstallene for de forsikrede medlemmer af Dansk El-Forbund: Her blev der i juni sat ny bundrekord for tiden siden månederne umiddelbart før finanskrisen i 2008.