Flere nye uddannelsesaftaler

– og færre korte aftaler: Positive tendenser på uddannelsesområdet

Colourbox illustration

Det ser en smule lysere ud på uddannelsesområdet for el-faget. Dels er der netop indgået en trepartsaftale, som – om alt går vel – vil føre til øget søgning og optag til faget, dels er der positive tendenser i den seneste praktikpladsstatistik fra Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling.

Statistikken fortæller, at der i maj blev indgået 120 nye uddannelsesaftaler for elektrikerlærlinge. Der bringer årets antal til og med maj op på 727. Til sammenligning var der på samme tid sidste år indgået 714 nye aftaler.

Til det positive billede hører også, at den opbremsning i brugen af korte aftaler, der kunne ses i den forrige statistik, ser ud til at fortsætte: 43 af de nye aftaler er af denne type, og i alt er der til og med maj indgået 244 korte aftaler.

På samme tid sidste år var der indgået 279 korte aftaler. Dengang var der altså set i forhold til i år indgået flere korte aftaler, men færre aftaler i alt.

Også antallet af igangværende aftaler var i maj højere end på samme tid sidste år. Tallene var henholdsvis 3.614 og 3.537.