Flere medlemmer i december

Årets sidste måned gav et plus på 91 til medlemskontoen i Dansk El-Forbund

Medlemstal december 2019

I to tredjedele af årets måneder i 2019 var der større tilgang end afgang af medlemmer til Dansk El-Forbund (DEF). En af disse positive måneder var årets sidste: December gav et plus på 91 medlemmer.

Årets samlede tal blev omtalt forleden og viste, at udviklingen i medlemstallet har været stabil og let stigende gennem 2019. En opdatering af december-tallet ændrer ikke ved denne tendens.

I alt var der i årets sidste måned en tilgang på 97 lærlinge og en afgang på seks svende. Tallene kan senere blive justeret yderligere, men overordnet er billedet ganske stabilt.

Efter de seneste justeringer viser statistikken, at der gennem de seneste 12 måneder samlet har været en tilgang på 1.266 medlemmer og en afgang på 555. Nettoresultatet for 2019 bliver altså et plus på 711.

Når lærlinge meldes ind, registreres de som nye medlemmer. Men ingen tælles med to gange, så når de senere skifter status til svende, tælles de ikke med igen som en tilgang på ’svendekontoen’.

Forbundet har også er en vis tilgang af svende, der ikke var lærlingemedlemmer i forvejen, men det er ikke nok til at opveje antallet svende, der meldes ud efter skift til andre fagområder, udmeldelse til gule, overgang til pensionisttilværelse eller på grund af dødsfald. Det er altså helt forventeligt med et løbende minus på ’svendekontoen’.