Flere med indvandrerbaggrund på el-uddannelser

Både antallet og andelen af elektrikerlærlinge med indvandrerbaggrund er steget. Til gengæld er andelen af kvinder uforandret lav

Flere og flere personer med en herkomst som indvandrer eller efterkommer har gennem det seneste år indgået uddannelsesaftaler på elektrikerområdet. Stigningen er både antals- og andelsmæssig.

p-stat baggrund juli18

p-stat baggrund juli17

De seneste tal fra Undervisningsministeriets praktikpladsstatistik viser, at der gennem et år frem til og med juli 2018 blev indgået 2.356 aftaler, og heraf var 241 med personer indvandrerbaggrund. Det svarer til 10,23 procent.

Et år tidligere – frem til og med juli 2017 – blev der indgået 2.048 aftaler. Heraf blev 167 svarende til 8,15 procent indgået med personer med indvandrerbaggrund.

De to tabeller herover viser henholdsvis tallene for 2018 (øverst) og 2017. Stigningen er – bortset fra udviklingen med flere og flere korte aftaler – faktisk den eneste lidt markante ændring i rekrutteringsmønstret gennem det seneste år.

Således kniber det fortsat med at få flere kvinder ind i elfaget. Gennem et år frem til og med juli 2018 blev 97,24 procent af uddannelsesaftalerne indgået med hankønspersoner. Året før var procenten 97,65. I begge år blev altså under tre procent af aftalerne indgået med kvinder.

Også aldersfordelingen er nogenlunde uændret: I juli 2018 var 82,3 procent af aftalerne gennem det seneste år indgået med personer under 30 år. Året forinden var det tilsvarende tal 83,5 procent.

p-stat baggrund juli18 dash

Herover: Et øjebliksbillede af herkomst blandt elektrikerlærlinge for juli 2018