Flere hårde påbud til el-området

Mange AT-reaktioner over for området elinstallation i årets første seks måneder

at-reaktioner juni 21

Arbejdstilsynet (AT) har generelt afgivet 16 reaktioner til området elinstallation indtil nu i juni. Heraf var to i form af forbud mod videre arbejde, mens 12 var strakspåbud – altså de to alvorligste reaktioner.

Generelt har myndigheden afgivet forholdsvis mange skrappe reaktioner til området elinstallation i årets første seks måneder. 164 er det blevet til i alt. Heraf er otte forbud, mens 113 er strakspåbud.

100 af disse reaktioner er givet i forbindelse med risiko for ulykker. 32 har handlet om ’kemi, støv, biologi’.

De 164 reaktioner tyder på en stigning i forhold til de seneste år. Umiddelbart er det svært at sammenligne med 2020, da AT her i en periode var ’corona-underdrejet’. Året resulterede samlet i 215 reaktioner, 13 forbud og 164 strakspåbud.

Men også sammenlignet med 2019 ser der ud til at være en stigning på vej. Her blev der i hele året afgivet 246 reaktioner – altså kun 82 flere end det antal, der i år er afgivet på den halve tid.

Syv af disse reaktioner i 2019 var forbud, og dette tal er således allerede oversteget i første halvår 2021. Også de 113 strakspåbud i første halvår 2021 er markante set i forhold til de 185, der blev afgivet i hele 2019.

at-reaktioner 1. halvår 21