Flere hårde påbud i 2018

Arbejdstilsynet giver flere og flere skarpe reaktioner til området el-installation. Baggrunden er formentlig den ændrede tilsynsmetode

Antallet af strakspåbud afgivet af Arbejdstilsynet (AT) over for området el-installation er steget ganske markant både i 2017 og 2018 set i forhold til 2016. Også antallet af forbud var i 2018 større end i 2016.

skærmdump AT-reaktioner til el-installation 2018

I alt blev der i 2016 afgivet 349 reaktioner til branchen mod 299 i 2017 og 278 i 2018. Altså en udvikling med færre reaktioner. Men ser man på typerne af reaktioner, ser billedet anderledes ud.

I 2018 blev der afgivet 213 strakspåbud. I 2017 og 2016 var tallene her henholdsvis 178 og 154. Når det gælder de deciderede forbund mod videre arbejde, blev der i 2016 afgivet 13 af den type reaktioner. Tallet faldt i 2017 til ni, men steg i 2018 til 16.

Ændret fokus

Ændringen i reaktionsmønstret ses også, når det gælder de forhold, tilsynet har reageret på: 2016 gav 101 reaktioner i forbindelse med krav til egenindsatsen og 149 i forbindelse med ulykkesrisici.

I 2017 var disse tal henholdsvis 57 og 164, og i 2018 er udviklingen endnu mere markant: Kun 13 reaktioner kom i forbindelse med krav til egenindsatsen, mens der var 193 reaktioner over for ulykkesrisici.

Dags dato har AT i 2019 afgivet to strakspåbud og en vejledning på el-området. Det ene af de to strakspåbud gælder ulykkesrisici.

Ny tilsynsmetode

Det ændrede mønster skal formentlig ses i sammenhæng med indførelsen af en ny tilsynsmetode på byggeområdet i slutningen af 2017. Den nye tilsynsmetode startede som et forsøg og afløste det tidligere ’risikobaserede tilsyn’. Forsøget blev en succes og er blevet forlænget.

Med den nye metode kommer AT på uanmeldt besøg og afdækker en i en helhedsorienteret indsats arbejdsmiljøet på alle byggepladsens virksomheder. Tidligere blev de enkelte virksomheder varskoet på forhånd, og besøgene gjaldt kun disse udvalgte virksomheder.

skærmdump AT-reaktioner til el-installation 2017

skærmdump AT-reaktioner til el-installation 2016

Tabellerne herover viser Arbejdstilsynets reaktioner over for området el-installation i henholdsvis 2017 og 2016. Øverst på siden ses tabellen for 2018