Flere AT-forbud i 2020

Det samlede antal reaktioner til el-området var lidt lavere i 2020 end året før

AT-reaktioner 2020

Arbejdstilsynet (AT) afgav i 2020 i alt 215 reaktioner til området elinstallation. Det er lidt færre end i 2019, hvor brancheområdet fik i alt 246 reaktioner.

AT’s tilsynsindsats var i foråret i en periode stillet i bero på grund af corona-situationen. Men ikke desto mindre har myndigheden i år næsten fordoblet antallet af forbud, som er den hårdeste reaktion: I 2019 blev der nedlagt forbud i syv tilfælde – i 2020 var tallet 13.

Antallet af strakspåbud – som også hører til i den ’hårde’ kategori – var 185 i 2019. Det faldt til 164 i 2020. Langt de fleste af disse strakspåbud – og samtlige forbud – blev i begge årene givet i forbindelse med risiko for ulykker.

Der foreligger endnu ikke tal for 2021. Men i årets sidste måned i 2020 afgav AT i alt 20 reaktioner til elinstallation. En af reaktionerne var et forbud, 17 var strakspåbud.