Flere arbejdsløse i maj

Enkelte afdelinger har oplevet fald, mens ledigheden er steget hos andre

Maj gav en lille stigning i arbejdsløsheden blandt medlemmerne af Dansk El-Forbunds a-kasse: De 4,0 procent i april blev vekslet til 4,2 i maj.

a-statistik 05.20

Månedstallene fra a-kassen adskiller sig fra de løbende opgørelser, der laves i forbindelse med coronakrisen. De månedlige tal viser den samlede arbejdsløshed i perioden, og procenten er også er omregnet til ’fuldtidsledige’.

I løbet af måneden har nogle af medlemmerne dog kun været ledige i kort tid. Det gennemsnitlige månedlige tal vil derfor typisk være lavere end det, der ses ved de daglige opgørelser, hvor også korte perioder tæller fuldt med.

I maj lå disse tal generelt en del over fem procent altså noget højere end månedstallet. Her i juni er de faldet med cirka en procent.

Maj-tallene er noget forskellige fra afdeling til afdeling. Værst ser det ud på Bornholm med 6,16. Her er der næsten tale om en fordobling fra 3,1 i april. Sydjylland følger tæt efter med procenten er 6,14. Dog er den her faldet lidt fra 6,59.

De laveste procenter ses i Nordsjælland og Lillebælt med henholdsvis 2,65 og 2,84. De to afdelinger er de eneste, der i maj ligger under tre procent. I Nordsjælland ses en lille stigning fra 2,55 i april, mens tallet i Lillebælt er faldet fra 3,06.