Feriedagpenge

Hvis du har været ledig eller fået ydelser fra din kommune under barsel, kan du her læse om, hvordan du skal forholde dig.

Opgørelse over optjente feriedagpenge

Inden ferieåret begynder, får du en opgørelse over de feriedagpenge, du har optjent.

Ny ferielov

1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. Derfor er der en ”overgangsperiode” fra den gamle ferielov til den nye ferielov. Overgangsperioden løber fra 1. januar 2019 frem til 31. august 2020. Både overgangsperioden og den nye ferielov påvirker reglerne for feriedagpenge.

Mere om feriedagpenge
Kort om den nye ferielov

Du optjener og afholder ferie i samme periode – det kaldes samtidighedsferie.

 

Optjeningsperioden strækker sig fra 1. september til 31. august året efter.

 

Hver måned optjenes 2,08 feriedage, som løbende kan afholdes. Hvis du fx er nyuddannet (dimittend) kan du holde betalt ferie første år efter, at du har afsluttet uddannelsen.

 

Alle lønmodtagere har ret til samme antal feriedage som tidligere.

 

Den periode, hvor du kan afholde ferien vil fremadrettet være 1. september til 31 december året efter. Det er 4 måneder længere end i dag.

Feriedagpenge i overgangsperioden 1. januar 2019 – 31. august 2020

Du skal afholde din egen optjente ferie før, du kan få udbetalt feriedagpenge.

Ferieår (optjeningsperioden)

Du kan højst optjene 17 dage med ret til feriedagpenge i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019.

Hvis du samlet set har optjent ret til mere end 17 dage med feriepenge (egen optjent ferie) og feriedagpenge, kan du få feriedagpenge når du har afholdt 17 dages ferie minus antallet af dage med ret til feriedagpenge.

Ingen optjeningsperiode

Du optjener ikke ret til feriedagpenge i perioden 1. januar 2020 til 31. august 2020.

Ferieafholdelsesperiode

Du kan højst afholde 17 dages ferie med feriedagpenge i perioden 1. maj 2020 til og med 31. august 2020. Du skal først afholde din egen optjente ferie før, der kan udbetales feriedagpenge.

Har du optjent ret til feriedagpenge fra kalenderåret 2018, modtager du i april 2020 et optjeningsbrev fra os.

Feriedagpenge fra 1. januar 2019 til 31. august 2020

Feriedagpenge efter de nye regler pr. 1. september 2020

Du kan højst optjene ret til 25 dage med feriedagpenge i et ferieår. Optjening af feriedagpenge sker løbende. Det vil sige, du løbende kan bruge de feriedagpenge, du optjener hver måned. Du skal dog stadig afholde din egen optjente ferie før, at feriedagpengene kan udbetales.

 

Du optjener ferie fra d. 1. september 2020 til d. 31. august 2021. Den optjente ferie kan du afholde fra d. 1. september 2020 til d. 31. december 2021.

Feriedagpenge fra 1. september 2020

Det skal du opfylde for at få feriedagpenge - grundlæggende betingelser

Du kan både få udbetalt feriedagpenge, hvis du er ledig på ferietidspunktet eller er i arbejde.

Du skal opfylde følgende betingelser:

 • Holde ferie
 • Have din bopæl i Danmark
 • Opholde dig i Danmark dagen før, ferien starter
 • Være medlem af a-kassen
 • Have holdt den ferie, du har optjent hos en arbejdsgiver
 • Være lønmodtager eller ledig
 • Have ret til arbejdsløshedsdagpenge

Du kan ikke få feriedagepenge, hvis du på ferietidspunktet er: 

 • Under uddannelse
 • Sygemeldt
 • På barsel på ferietidspunktet
 • Driver selvstændig virksomhed på fuld tid
 • Har et fleksjob
 • På efterløn

Du skal derfor have nået at bruge dine feriedagpenge fra os, inden du overgår til efterløn.

Ansøgning om feriedagpenge og udbetaling

Feriedagpenge udbetales ikke automatisk. Du kan ansøge om feriedagpenge via Mit DEF.

Hvis du er ledig

Du skal senest sende din ansøgning på feriens første dag. Og du skal huske at melde ferien på jobnet.dk senest 14 dage før feriens start.

Hvis du er i arbejde

Du skal sende din ansøgning nogle uger før feriens start.

Udbetaling

Hvis du søger om feriedagpenge mindst 14 dage før feriens start, så vil pengene gå ind på din konto ugen før feriens start. 

Spørgsmål?

Så er du velkommen til at kontakte a-kassens ydelsesteam på telefon 33 29 70 00.