Ferie og sygdom: Hvad gør man?

Husk reglerne om sygdom under ferie – ferielovens §13

Nu, hvor vi går ind i den søde sommerferietid, er det værd at være opmærksom på de rettigheder og pligter, du har, hvis du bliver syg. Der er forskellige forhold, der gør sig gældende, alt efter om sygdommen indtræder før eller under ferien. Desuden er der også vigtige bestemmelser i forbindelse med uhævede feriepenge. Det hele gennemgås i det følgende.

Syg før ferien begynder

Du er ikke forpligtet til at starte din ferie, hvis du er syg. Du bestemmer således selv, om du vil starte din ferie eller sygemelde dig og dermed udskyde ferien. Hvis du er syg den morgen, hvor din planlagte ferie skulle begynde, kan du således vælge ikke at starte på ferien. Det er dog et krav, at du melder dig syg på arbejdspladsen på normal vis. Sygdommen skal anmeldes til arbejdsgiveren efter de regler/den procedure, som arbejdsgiveren har fastsat. Uanset disse regler anbefaler vi, at du også sender en mail eller sms, så du har dokumentation for din sygemelding.

Erstatningsferie

Hvis du melder dig syg, har du ret til erstatningsferie. Bliver du rask under den planlagte ferie, skal du give besked til din arbejdsgiver, herunder om du ønsker at genoptage ferien i resten af den planlagte periode, eller om du ønsker at møde på arbejde. Du har ret til at holde de manglende feriedage på et andet tidspunkt, men du har ikke krav på, at det bliver i forlængelse af den planlagte ferie. Dette skal aftales med arbejdsgiveren, og kan I ikke blive enige, er det arbejdsgiveren, som fastlægger ferien i henhold til ferielovens regler.

Syg under ferien

Bliver du syg under ferien, og har du optjent fuld ferie på 25 feriedage til afholdelse i perioden 1. maj 2018 til 30. april 2019, har du ret til erstatningsferie efter fem sygedage. Der er således en karensperiode på fem dage i hvert ferieår. Uanset dette skal du melde dig syg på første sygedag. Karensdagene tæller først fra det tidspunkt, hvor du har sygemeldt dig. Erstatningsferien placeres på sædvanlig vis efter aftale med arbejdsgiveren, hvis I kan blive enige – ellers er det din arbejdsgiver, som kan varsle, hvornår erstatningsferien skal holdes inden 30. april 2019. Hvis dette ikke er muligt, kan ferien overføres til næste ferieår, som begynder 1. maj 2019. Undtagelsesvis kan pengene udbetales, hvis ferien ikke har kunnet afholdes.

Sygemelding og dokumentation

For at få ret til erstatningsferie skal du

  • melde dig syg på 1. sygedag på sædvanlig vis hos din arbejdsgiver, også hvis du befinder dig i udlandet, og uanset om virksomheden holder ferielukket. Du bør altid sende en mail/sms, så du kan dokumentere, at du har sygemeldt dig
  • gå til lægen, da du skal sikre, at der er lægelig dokumentation for sygdommen. Du skal indhente dokumentationen for sygdommen for egen regning.

Uhævede feriepenge

Bemærk i øvrigt, at fristen for at søge om udbetaling af uhævede feriepenge er den 30. september:

  • 30. september 2018 for feriepenge optjent i 2016 til ferieåret 1. maj 2017 til 30. april 2018
  • 30. september 2019 for feriepenge optjent i 2017 til ferieåret 1. maj 2018 til 30. april 2019

Husk, at du altid kan få hjælp i din afdeling

Ny ferielov

Folketinget har vedtaget en ny ferielov, som gennemfører et samtidighedsprincip. Det betyder, at feriepengene og ferieretten optjenes og afholdes i samme periode. De nye regler gælder fra 1. september 2020, men fra den 1. januar 2019 sker der ændringer i optjeningsprincipperne. Når vi nærmer os den 1. september 2019, vil vi vende tilbage med en artikel om, hvad den nye ferielov betyder for dig.