Ferie og feriedagpenge

Du har mulighed for at få feriedagpenge, hvis du ikke har optjent feriedage til hele ferien (5 uger), fordi du i optjeningsåret har været på barsel med barsels dagpenge, og eller har været arbejdsløs, hvor du har fået ydelser fra A-kassen. 

Ultimo april måned hvert år sender El-fagets arbejdsløshedskasse brev ud til alle medlemmer, som har ret til feriedagpenge. Brevet vil du kunne finde på Mit DEF under fanen Breve.

Hvornår har du ret til feriedagpenge?

Du kan både få udbetalt feriedagpenge, hvis du er ledig på ferietidspunktet, eller er i arbejde.  Du skal opfylde følgende betingelser:

  • - Være medlem af a-kassen
  • - Have bopæl i Danmark
  • - Du skal have afholdt al din ferie med løn, som du har optjent fra arbejdsgivere.

Er du igang med en uddannelse, sygemeldt eller på barsel på ferietidspunktet, kan du ikke få feriedagpenge. Du kan heller ikke få udbetalt feriedagpenge, hvis du driver selvstændig virksomhed på fuld tid, hvis du har et fleksjob eller er på efterløn. Du skal derfor have nået at bruge dine feriedagpenge fra os, inden du overgår til efterløn.

Beregning af feriedagpenge

Antallet af dage med ret til feriedagpenge beregnes ud fra det beløb, du har modtaget - enten fra A-kassen eller fra kommunen i barselsdagpenge / forældreorlov i optjeningsåret. Siden 1.januar 2017 optjener man ikke længere ret til feriedagpenge på baggrund af sygedagpenge fra kommunen

Optjeningsåret er kalenderåret fra 1.januar til 31.december. Ferieåret - hvor du kan afholde optjent ferie - er fra 1.maj - 30.april året efter.

Ansøgning om feriedagpenge

Hvis du er arbejdsløs skal du huske at søge om feriedagpenge inden feriens start, da du ellers først vil være berettiget til feriedagpenge fra ansøgningsdagen. Husk også at meddele ferie til Jobcentret 14 dage før feriestart, da du ellers som ledig risikerer at blive indkaldt til samtaler og lignende.

Er du i aktivering - feks. virksomhedspraktis - skal du også huske at melde ferie og søge om feriedagpenge indenfor fristerne. Er du ansat i job med løntilskud, skal du dog aftale ferie med din arbejdsgiver - og ikke melde den til Jobcentret.

Ansøgningen om udbetaling af feriedagpenge sker via Mit DEF. Her vil du også kunne se udbetalingsspecifikationerne.

Husk at anføre de allerede afholdte ferieperioder, når du søger om feriedagepenge.

Husk at ansøgningen skal være modtaget i a-kassen senest den 31.maj efter ferieåret, da retten til feriedagpengene ellers bortfalder.

Kontakt A-kassen

Du er velkommen til at kontakte A-kassen, hvis du har spørgsmål.