Februar gav stigning i antal uddannelsesaftaler

Også andelen af de korte aftaler på elektrikerområdet steg – igen

Februar gav ligesom januar en stigning i antallet af nye uddannelsesaftaler på elektrikerområdet. Corona-krisen og den medfølgende nedlukning var på daværende tidspunkt ikke sat ind og har altså ikke påvirket tallet.

uddannelsesaftaler februar 2020

I alt blev der ifølge Undervisningsministeriets praktikpladsstatistik indgået 169 nye elektriker-aftaler, mens 165 kom i skolepraktik. Det er på begge områder flere end i februar 2019, hvor tallene var henholdsvis 152 og 125.

Men også andelen af korte aftaler, som både Dansk El-Forbund og Tekniq Arbejdsgiverne af flere årsager gerne ser begrænset, er steget. De udgør nu næsten dobbelt så mange som de ordinære aftaler.

Der blev i februar indgået 85 korte aftaler og 44 ordinære – og de øvrige var restaftaler. I samme måned i 2019 var tallene henholdsvis 60 korte og 49 ordinære aftaler (se tabeller herunder).

Også når det gælder fordelingen på køn, er der grund til panderynken i forbindelse med februartallene: Af de 169 aftaler er de 167 indgået med mænd. Altså er kun knap 1,2 procent indgået med kvinder (se nederste tabel).

Andelen af kvinder blandt de 165 nye i skolepraktik er fem. Det giver et procenttal på en smule over tre.

uddannelsesaftaler februar 2020 - MK

uddannelsesaftaler februar 2019 - typer

uddannelsesaftaler februar 2020 - MK-fordeling