Faldrisiko udløser røde smileyer

I næsten alle de el-virksomheder, der har fået en rød AT-smiley, har der været risiko for fald

screendump rød smileysøgning

Når Arbejdstilsynet (AT) tildeler en virksomhed inden for brancheområdet elinstallation en rød smiley, skyldes det næsten altid, at myndigheden har konstateret risiko for ’fald til lavere niveau’. Hvad de konkrete faldrisici mere præcist består i, fremgår ikke i smileyopgørelsen, men det er nærliggende, at de forekommer ved arbejde på stiger.

På AT’s hjemmeside er der i øjeblikket registreret ti røde smileyer til ti forskellige virksomheder inden for elinstallation. Ni virksomheder har fået forbud mod videre arbejde, stakspåbud eller begge dele i forbindelse med faldrisiko. Kun en enkelt af de ti røde smileyer skyldes andre forhold og er givet i forbindelse med farlig brug af håndværktøj og maskiner.

Smileyer

AT uddeler smileyer for virksomhedernes arbejdsmiljø i kategorierne krone, grøn, gul og rød. Den røde er den ’slemme’, der fortæller, at virksomheden har fået et forbud eller et rådgivningspåbud.

De ti virksomheder med røde smileys er alle forskellige juridiske enheder – altså reelt forskellige virksomheder. For eksempel har 26 virksomheder på området fået en kronesmiley, som gives for et arbejdsmiljøcertifikat, men her er der kun fem juridiske enheder – der er altså ofte tale om flere virksomheder i samme koncern, der har kronesmileyen.

Mange påbud

En enkelt af de ti virksomheder har fået den røde smiley for en ’imponerende’ stribe påbud i forbindelse med faldrisici: Et påbud om at standse arbejdet om fald til lavere niveau, fire strakspåbud om fald til lavere niveau og to strakspåbud om fald/snublen i samme niveau.

Når en virksomhed har fået en rød smiley, vises den på hjemmesiden, indtil den har bragt de forhold, der udløste påbuddet, i orden – dog mindst i seks måneder. Otte af de ti ’røde’ el-virksomheder har efterkommet AT’s påbud, mens to fortsat ikke har efterkommet dem.