Faldende salg af elbiler bekymrer

Afgiftssystemet må ændres, mener repræsentanter for branchen

elbil oplades

Det kan blive nødvendigt med næsten 1 mio. nuludslipsbiler i 2030, hedder det i rapport fra Klimarådet – men udviklingen går den modsatte vej 

”Der er tegn på, at elbilerne står over for et mindre gennembrud i Danmark.” Sådan lyder det i indledning til den aftale, som regeringen (V) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre sidste år indgik om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler. Aftalen slutter med ordene: ”Hvis forudsætningerne bag aftalen ændrer sig markant i løbet af indfasningsperioden, vil partierne drøfte indfasningen.”

Nu råber branchen i form af Dansk Elbil Alliance vagt i gevær: Salget af nye elbiler i Danmark er faldet dramatisk, siden aftalen om nye afgifter trådte i kraft. I kombination med salget af brugte elbiler til udlandet er antallet af elbiler i Danmark ikke steget siden nytår – faktisk er det faldet med en enkelt, fremgår det på Dansk Energis hjemmeside

– Folketingets forligskreds forventede 1800 nye elbiler i 2016, da de indgik aftale om at indfase afgifter på elbiler. Et halvt år inde er det tydeligt, at det salgstal bliver svært at nå, til trods for at der er kommet flere elbilmodeller at vælge mellem, de har større rækkevidde, og at infrastrukturen er endnu bedre i dag. Derfor er det godt, at der i aftaleteksten indgår en evaluering af ordningen til august, siger branchechef for Dansk Elbil Alliance Lærke Flader på hjemmesiden. 

Allerede i maj gjorde Danske Bilimportører opmærksom på udviklingen. Her sagde Gunni Mikkelsen, adm. direktør hos De Danske Bilimportører, blandt andet: 

– Hvis ikke vi snart får ændret på registreringsafgiften, kommer Danmark til at sakke langt bagud, når det gælder nye miljøvenlige biler. Vores afgiftssystem kan ikke håndtere de nye løsninger, vi ser på markedet, så hvis ikke der bliver gjort noget, så vil danskerne være tvunget til at købe gårsdagens løsninger. Og det er ærgerligt. 

Regeringen eget klimaråd udgav i juni rapporten ’Afgifter der forandrer’. Her hedder det blandt andet: 

”Skal persontransporten bidrage med samme andel til opfyldelse af 2030-målet som de andre sektorer, der ikke er omfattet af EU's CO2-kvotesystem, og skal opfyldelsen ske i Danmark, kan det blive nødvendigt med næsten 1 mio. nuludslipsbiler i 2030. Det er således en betydelig udfordring allerede på kortere sigt.”