Faglærteoverenskomsten

  Overenskomst for faglærte indgået mellem DI Overenskomst II og Dansk Metal/Dansk El-Forbund.

  Overenskomsten gælder for alle Dansk El-Forbunds medlemmer som er beskæftiget i en af DI Overenskomst II's medlemsvirksomheder.

  Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark.

  Virksomheder, som er medlem af HORESTA, følger også Faglærteoverenskomsten efter aftale med Dansk El-Forbund og Dansk Metal.

  Overenskomsten omfatter i faglig henseende alt arbejde, der efter praksis eller forholdets natur bestrides af forbundenes medlemmer.

  Du kan finde overenskomst, fællesordning, protokollat om ferie samt vejledning om seniorordning her på siden. Som medlem kan du også tilgå El-lovportalen.

  Faglærteoverenskomsten 2020-2023

  Her kan du downloade overenskomsten i pdf.

  I overenskomsten er DI Overenskomst II forkortet til DIO II.

  Seniorordning

  Er du omfattet af Overenskomsten for faglærte, har du mulighed for at indgå en seniorordning med din arbejdsgiver. Det betyder i praksis, at du kan konvertere en del af din pensionsindbetaling til seniorfridage. 

  Du kan tidligst indgå en aftale om seniorfridage, fra der er 5 år, til du opnår ret til folkepension.

  Ønsker du at indgå en aftale, skal det ske skriftligt og senest 1. november forud for det kommende kalenderår.

  Læs mere i vejledningen nedenfor, hvor du også finder en skabelon til en aftale om seniorordning.

  Arbejde i holddrift

  I overenskomsten er det aftalt, at man følger Fællesordning for arbejde i holddrift indgået mellem 3F Transportgruppen og DIO II

  Efter- og videreuddannelse

  Er du ansat under Faglærteoverenskomsten, er du omfattet Faglærteoverenskomstens kompetencefond.

  Fonden yder tilskud, hvis du ønsker at efter- eller videreuddanne dig.