Fagforeninger: Der ér forskel

Beskæftigelsesministeren er klar i mælet i sin opbakning til den traditionelle fagbevægelse

FT-svar om gule

Debatten om forskellen på gule og traditionelle fagforeninger blusser op med jævne mellemrum. Det er sket igen, og der er ikke tvivl om, hvor beskæftigelsesministerens sympati ligger.

I et svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg skriver han blandt andet, at ”det er relevant at få klart frem i debatten, at der er væsentlig forskel på de traditionelle og fx ’de gule’ fagforeninger og de opgaver, som de varetager. Og det vil jeg opfordre både den enkelte virksomhed og den enkelte lønmodtager til at have øje for.”

Svaret kommer efter et spørgsmål fra folketingsmedlem Jens Rohde (KD), der gerne ville vide, ”om regeringen har præferencer for hvilke fagforbund, virksomheder tegner overenskomst med?”

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard svarer, at ”den nærmere indretning af overenskomstsystemet hører under arbejdsmarkedets parters autonomi og det fagretlige system.” Men ikke desto mindre konstaterer han, at ”det regeringens opfattelse, at der er forskel på fagforeninger i forhold til, hvilken samfundsmæssig rolle de varetager.”

Og han fortsætter:

”Den traditionelle fagbevægelse er baseret på et fagligt tilhørsforhold og kæmper for bredt at opnå ordnede løn- og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked, men også på at udvikle arbejdsmarkedet, så det er fleksibelt og konkurrencedygtigt.

Et andet område, hvor den traditionelle fagbevægelse løser opgaver med samfundsmæssig tyngde, er arbejdsmarkedspensionerne og erhvervsuddannelserne; betydningsfulde ordninger i vores velfærdssamfund, som sikrer lønmodtagere gode vilkår både i og efter arbejdslivet.”

Det kunne næsten ligne en beskrivelse af Dansk El-Forbund …