Fagbladet Elektrikeren

Fagbladet Elektrikeren skriver om sikkerhed og miljø, teknik, ungdomsstof, uddannelse og efteruddannelse, fagpolitik, arbejdsmarkedspolitik og meget mere.

Bladet indeholder journalistiske nyheder, reportager, interviews og baggrundsartikler samt debat og aktuel orientering fra Dansk El-Forbund – fagforeningen for Danmarks elektrikere. 

Til annoncører

Fagbladet Elektrikeren er medlemsblad for Dansk El-Forbund og udkommer otte gange om året i et oplag på 28.200. Bladet postomdeles til medlemmer samt tekniske skoler, producenter og interesseorganisationer inden for el-faget. Du finder kontaktinformationer for annoncering i fagbladet Elektrikeren via linket på siden.

Nyhedsbreve

Dansk El-Forbund udsender to elektroniske nyhedsbreve: Online, der udsendes til tillidsvalgte, samt Forsyningen, der er et nyhedsbrev, der orienterer mere bredt.

Klik videre...

... på fanerne til de enkelte årgange af Fagbladet Elektrikeren for at læse de respektive numre.