Færre tilsynsreaktioner i 2019

Færre forbud og strakspåbud til området elinstallation end året før

AT-reaktioner 2019

2019 lakker mod enden, og selv om der resterer nogle dage af december, kan det allerede nu konstateres, at året har budt på markant færre af de mere strikse påbud fra Arbejdstilsynet (AT) til området elinstallation end sidste år. Indtil videre en antallet af forbud mod videre arbejde således under halvdelen af antallet i 2018.

I alt har 2019 til dages dato medført 240 tilsynsreaktioner til området. Sidste år blev det samlede tal 279.

Af disse reaktioner har 180 i år været strakspåbud. I 2018 blev der givet 213 af den slags påbud.

Og antallet af deciderede forbud i 2019 ligger altså i øjeblikket på under halvdelen af, hvad der blev udstedt i 2018. Tallene er henholdsvis syv og 16.

Langt de fleste påbud i både 2018 og 2019 er givet i forbindelse med risiko for ulykker. I år er tallet 137 påbud i forbindelse med ulykkesrisici, mens det i 2018 var 194. Tallene for 2019 fremgår af tabellen øverst på siden, mens tallene for 2018 kan ses herunder.

Om det det faldende antal påbud skyldes, at det er blevet mere sikkert at arbejde inden for elinstallation, fremgår ikke. I øjeblikket er der stort politisk fokus på AT’s kontrolindsats, og tilsynet vil som led i en politisk aftale indgået tidligere i år få tilført flere ressourcer.

2018 - AT-reaktioner