Færre AT-reaktioner på el-området

September gav færre reaktioner fra Arbejdstilsynet sammenlignet med samme måned sidste år – og for året hidtil ligger tallet også lavere end sidste år

at-reaktioner 09-20

Arbejdstilsynet (AT) har i september i alt afgivet 14 reaktioner til området el-installation. Ti af disse reaktioner kom i form af strakspåbud, mens to var deciderede forbud mod videre arbejde.

Langt de fleste reaktioner blev som altid givet i forbindelse med risiko for ulykker. Det gjaldt i denne måned for ti af de 14 reaktioner.

September-tallene ligger noget under tallene fra samme måned sidste år. Her blev der afgivet 20 reaktioner, hvoraf 16 var strakspåbud, og en var et forbud.

Også generelt ligger årets første tre kvartaler under den tilsvarende periode sidste år, når det gælder antallet af AT-reaktioner til området. Til og med september er der i år givet 139 reaktioner til el-installation, mens tallet samme tid sidste år var 174 – altså cirka 25 procent højere.

Noget af forklaringen kan søges i tilsynets corona-nedlukning tidligere på året. Siden 8. juni skulle indsatsen dog igen være på fuldt blus.

I alt er der i årets første ni måneder nedlagt ti forbud og givet 105 strakspåbud til området el-installation.

at-reaktioner pr. 1.10.20